Otwarcie konkursu JPI UE – China 2022

17.02.2022

We współpracy z siecią JPI Urban Europe i National Natural Science Foundation of China (NSFC) ogłaszamy konkurs na międzynarodowe projekty badawcze ERA-Net Cofund Urban Accessibility and Connectivity Sino-European Joint Call for Proposals.

Projekty realizowane w konkursie EN-UAC Sino-European Call mogą dotyczyć dwóch obszarów tematycznych związanych z rozwojem miast i obszarów zurbanizowanych: Sustainable Urban Logistics in the Age of Digitisation oraz Strengthening Climate-neutral Mobility.

O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej dwóch zespołów badawczych pochodzących z co najmniej dwóch europejskich krajów biorących udział w konkursie oraz co najmniej dwóch (a maksymalnie trzech) zespołów badawczych pochodzących z Chin.

Kraje uczestniczące w konkursie: Belgia, Chiny, Dania, Francja, Holandia, Polska, Rumunia, Słowenia,  Szwecja

Ogłoszenie konkursowe

Proces wnioskowania o udzielenie finansowania:

Harmonogram konkursu:

W konkursie EN-UAC Sino-European Call można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, wynagrodzenia i stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Całkowita wysokość środków finansowych przeznaczonych przez NCN na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w konkursie wynosi 500 tys. EUR.

Szczegółowe informacje na temat warunków konkursu zostały zamieszczone w ogłoszeniu.

Podmiot udostępniający informację: Narodowe Centrum Nauki
Informację wytworzył: dr Katarzyna Jarecka-Stępień
Informację wprowadził do BIP: Magdalena Duer-Wójcik
Data wytworzenia informacji: 15-02-2022
Data udostępnienia w BIP: 17-02-2022
Data ostatniej aktualizacji: 17-02-2022


Opublikował: Magdalena Duer-Wójcik
Publikacja dnia:
Podpisał:
Dokument z dnia:
Dokument oglądany razy: 379
28.06.2022 // //ncn.gov.pl/bip