Praca: [nierozstrzygnięty] Konkurs na stanowisko: Koordynator Zespołu Księgowego (DFK/ZK/07/2014)

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

Dyrektor Narodowego Centrum Nauki poszukuje kandydatów na stanowisko:
Koordynator Zespołu Księgowego

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:
Narodowe Centrum Nauki
ul. Królewska 57
30-081 Kraków

Do najważniejszych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 • koordynowanie prac wykonywanych przez Zespół Księgowy;
 • kontrola dokumentów księgowych i ich ewidencja w systemie finansowo-księgowym;
 • rozliczanie projektów finansowanych ze środków pozabudżetowych, w tym w ramach 7. Programu Ramowego (kwalifikacja i rozliczenie kosztów);

Osoba zatrudniona na stanowisku Koordynatora będzie odpowiedzialna również za:

 • dekretację dokumentów księgowych;
 • uzgadnianie obrotów i sald kont z innymi danymi potwierdzającymi prawidłowość dokonanych operacji;
 • sporządzanie informacji i zestawień w zakresie prowadzonej księgowości, w tym danych do sprawozdań budżetowych i finansowych w ujęciu tradycyjnej klasyfikacji budżetowej oraz budżetu zadaniowego;
 • rozliczanie krajowych i zagranicznych kosztów podróży.

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego – preferowany kierunek ekonomiczny;
 • 3 lata doświadczenia w obszarze finansów i księgowości;
 • umiejętności stosowania i interpretacji aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów prawa;
 • umiejętności analitycznego myślenia;
 • umiejętności zarządzania zespołem;
 • samodzielności w wyznaczaniu i realizacji zadań;
 • znajomości pakietu MS Office i aplikacji finansowo-księgowych;
 • znajomości języka angielskiego w stopniu co najmniej dobrym.

Mile widziana znajomość programu Comarch Optima.

Wymagane dokumenty i oświadczenia
CV i list motywacyjny

Termin składania dokumentów
31-07-2014

Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@ncn.gov.pl, do dnia 31 lipca 2014 r.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia. Do przesłanego CV prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”
Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.
Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Zastrzegamy sobie możliwość wydłużenia terminu składania dokumentów. Informacja o ewentualnym przedłużeniu czasu trwania konkursu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Centrum Nauki.

Osoby zakwalifikowanie do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione telefonicznie o ich terminie. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://www.ncn.gov.pl/BIP/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centrum. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: (12) 341 90 97.

Termin rozstrzygnięcia konkursu
 15 września 2014 r.

Opublikował: Magdalena Duer-Wójcik
Publikacja dnia: 15.07.2014