Praca: [nierozstrzygnięty] Ogłoszenie o naborze osób chętnych do współpracy w ramach umów cywilnoprawnych (UC/ZRP/16/2015)

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

W związku z pracami prowadzonymi przez Zespół Radców Prawnych, Narodowe Centrum Nauki poszukuje osób chętnych do współpracy na podstawie umów cywilnoprawnych.

Do zakresu zadań współpracujących z nami osób będzie należało:

 • wsparcie Zespołu Radców Prawnych w obsłudze administracyjnej dokumentacji,
 • przygotowywanie projektów pism, wyszukiwanie orzecznictwa sądowego, w razie konieczności badanie akt sądowych,
 • pomoc w przygotowaniu baz danych i zestawień dokumentów, wykazów niezbędnych dla Zespołu Radców Prawnych,
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Narodowego Centrum Nauki.

Od współpracujących z nami osób oczekujemy:

 • prawniczego wykształcenia wyższego lub studenci prawa ostatnich lat studiów,
 • ogólnej znajomości przepisów regulujących działalność Narodowego Centrum Nauki,
 • bardzo dobrej znajomości obsługi komputera (Excel, Word),
 • samodzielności, odpowiedzialności oraz rzetelności w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • umiejętności planowania i organizacji pracy własnej,
 • analitycznego myślenia,
 • inicjatywy i zaangażowania,
 • otwartości i łatwości w nawiązywaniu kontaktów,
 • wysokiej kultury osobistej.

Wymagane dokumenty: CV i list motywacyjny

Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@ncn.gov.pl, do dnia 14 czerwca 2015 r. W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanego CV prosimy dołączyć niniejszą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.).”

Osoby zakwalifikowanie do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione telefonicznie o ich terminie.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://www.ncn.gov.pl/BIP/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: (12) 341 90 97.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 19 czerwca 2015 r.

Opublikował: Anna Bobela
Publikacja dnia: 03.06.2015