Praca: [nierozstrzygnięty] Konkurs na stanowisko specjalisty w Zespole ds. Funduszy Norweskich (nr ref. UP/ZFN/2/2018)

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

Dyrektor Narodowego Centrum Nauki poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
specjalista ds. obsługi finansowej Funduszy Norweskich w Zespole ds. Funduszy Norweskich

Wymiar etatu: 1 – umowa o pracę na czas określony od 1 lutego 2018 r.
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Narodowe Centrum Nauki, Kraków ul. Królewska 57

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • obsługa finansowo-merytoryczna prac związanych z przygotowaniem i wdrożeniem programu,
 • rozliczanie projektów finansowanych ze środków pozabudżetowych w ramach Funduszy Norweskich.

Zadania szczegółowe:

 • koordynowanie prac finansowo-księgowych wykonywanych w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego,
 • kontrola dokumentów finansowo-księgowych Funduszy Norweskich i ich ewidencja,
 • sporządzanie informacji i zestawień w zakresie prowadzonej księgowości, w tym danych do sprawozdań budżetowych i finansowych,
 • monitorowanie i obsługa finansowa realizowanych projektów,
 • redagowanie zestawień, planów i sprawozdań finansowych dotyczących realizacji Norweskiego Mechanizmu Finansowego w języku polskim i angielskim,
 • rozliczanie krajowych i zagranicznych kosztów podróży.

Oczekiwania wobec kandydatów:

 • wykształcenie wyższe - preferowany kierunek ekonomiczny,
 • min. roczne doświadczenie zawodowe w obszarze finansów/księgowości,
 • doświadczenie zawodowe w inicjatywach finansowanych z funduszy strukturalnych,
 • umiejętności stosowania i interpretacji aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów prawa,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • bardzo dobra znajomość narzędzi MS Office i programów finansowo-księgowych,
 • umiejętność planowania i organizacji pracy własnej, w tym pracy pod presją czasu,
 • inicjatywa, zaangażowanie i samodzielność w realizacji zadań,
 • dokładność i rzetelność,
 • wysoka kultura osobista.

Wymagane dokumenty: CV oraz list motywacyjny.

Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@ncn.gov.pl, do dnia 24 stycznia 2018 r. W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanego CV prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz ewentualnych przyszłych rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.).

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.
Zastrzegamy sobie możliwość wydłużenia terminu składania dokumentów. Informacja o ewentualnym przedłużeniu czasu trwania konkursu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Centrum Nauki.

Osoby zakwalifikowanie do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione telefonicznie o ich terminie. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://www.ncn.gov.pl/BIP/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centrum.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31 stycznia 2018 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: (12) 341 9151

Opublikował: Magdalena Duer-Wójcik
Publikacja dnia: 11.01.2018