Praca: [nieroztrzygnięty] Konkurs na stanowisko: Osoba do współpracy w ramach umowy cywilnoprawnej w Dziale Współpracy Międzynarodowej Narodowego Centrum Nauki Nr ref. UC/DWM/16/2018

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

Rodzaj umowy: umowa cywilnoprawna

Wymiar etatu: pełny

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • informowanie potencjalnych wnioskodawców o warunkach konkursów,
 • prowadzenie testów poprawności funkcjonowania elektronicznego systemu naboru wniosków o finansowanie projektów badawczych,
 • pomoc w ocenie formalnej wniosków o finansowanie projektów badawczych, składanych w programach międzynarodowych,
 • pomoc organizacyjna podczas obsługi spotkań z gośćmi zagranicznymi i posiedzeń Zespołów Ekspertów,
 • opracowywanie protokołów ze spotkań i posiedzeń,
 • przygotowanie do wysyłki decyzji, promes i innych dokumentów zw. z konkursami projektów badawczych,
 • przygotowanie/uzupełnianie zestawień danych w zakresie projektów dotyczących współpracy międzynarodowej,
 • pomoc w archiwizacji dokumentacji.

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego (ukończone studia licencjackie lub min. 3 lata studiów magisterskich),
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego,
 • znajomości przepisów regulujących działalność Narodowego Centrum Nauki,
 • dobrej znajomości obsługi komputera (Word, Excel),
 • samodzielności oraz odpowiedzialności w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • umiejętności planowania i organizacji pracy własnej,
 • umiejętności analitycznego myślenia,
 • inicjatywy i zaangażowania.

Wymagane dokumenty: CV, list motywacyjny

Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o przesłanie CV oraz/i listu motywacyjnego drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@ncn.gov.pl do dnia 13 czerwca 2018

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia. Do przesłanego CV prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz ewentualnych przyszłych rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm. oraz zgodnie z nowym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, które wejdzie w życie z dniem 25 maja 2018 r. ).

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.
Zastrzegamy sobie możliwość wydłużenia terminu składania dokumentów. Informacja
o ewentualnym przedłużeniu czasu trwania konkursu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Centrum Nauki.

Osoby zakwalifikowanie do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione telefonicznie o ich terminie. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://www.ncn.gov.pl/BIP/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: (12) 341 90 56 oraz (12) 341 91 25.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 22 czerwca 2018

Podmiot udostępniający informację: Narodowe Centrum Nauki
Informację wytworzył: Dominika Zając
Informację wprowadził do BIP: Anna Bobela
Data wytworzenia informacji: 16-05-2018
Data udostępnienia w BIP: 16-05-2018
Data ostatniej aktualizacji: 21-06-2018

Opublikował: Magdalena Duer-Wójcik
Publikacja dnia: 16.05.2018