Praca: [nierozstrzygnięty] Ogłoszenie o naborze osób chętnych do współpracy w ramach umów cywilnoprawnych, nr ref. UC/DFK/18/2018

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

W związku z pracami prowadzonymi przez Dział Finansowo Księgowy, Narodowe Centrum Nauki poszukuje osób chętnych do współpracy na podstawie umów cywilnoprawnych. 

Organizator: Narodowe Centrum Nauki
Rodzaj umowy: umowa cywilnoprawna
Wymiar etatu: ok. 40 godzin tygodniowo
Liczba stanowisk pracy: 2
Miejsce wykonywania pracy: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wprowadzanie danych do systemów finansowo-księgowych;
 • bieżącej weryfikacji i ewidencji dokumentów w tym:
  • weryfikacji pod względem finansowym projektów finansowanych przez Centrum,
  • sprawdzaniu zgodności danych finansowych w projektach,
  • prowadzeniu ewidencji obiegu dokumentacji projektowej,
 • przygotowaniu dokumentów do archiwizacji.

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego (licencjat, w trakcie studiów II stopnia; kierunki: ekonomia, księgowość, administracja)
 • ogólnej znajomości przepisów regulujących działalność Narodowego Centrum Nauki;
 • bardzo dobrej znajomość obsługi komputera (Excel, Word);
 • samodzielności, odpowiedzialności oraz rzetelności w wykonywaniu powierzonych zadań;
 • umiejętności planowania i organizacji pracy własnej;
 • analitycznego myślenia;
 • inicjatywy i zaangażowania;
 • dokładności i skrupulatności;
 • otwartości i łatwości w nawiązywaniu kontaktów;
 • mile widziana znajomość języka angielskiego.

Dodatkowym atutem będzie doświadczenie związane z pracą w administracji publicznej.

Wymagane dokumenty: CV, list motywacyjny

Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@ncn.gov.pl do dnia 20 czerwca 2018 r.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia. Do przesłanego CV prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla celów prowadzonego przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie procesu rekrutacji i selekcji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Zostałem/Zostałam poinformowany/poinformowana, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem.
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. , zamieszczoną na BIP Narodowego Centrum Nauki bądź na portalu rekrutacyjnym, na którym zamieszczone zostało ogłoszenie o naborze
.

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.
Zastrzegamy sobie możliwość wydłużenia terminu składania dokumentów. Informacja
o ewentualnym przedłużeniu czasu trwania konkursu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Centrum Nauki.

Osoby zakwalifikowanie do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione telefonicznie o ich terminie. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://www.ncn.gov.pl/BIP/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: (12) 341 90 56 oraz (12) 341 91 25.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 4 lipca 2018 r.

Podmiot udostępniający informację: Narodowe Centrum Nauki
Informację wytworzył: Dominika Zając
Informację wprowadził do BIP: Anna Bobela
Data wytworzenia informacji: 30-05-2018
Data udostępnienia w BIP: 04-06-2018
Data ostatniej aktualizacji: 14-06-2018

Opublikował: Anna Bobela
Publikacja dnia: 04.06.2018