Praca: [nierozstrzygnięty] Ogłoszenie o naborze osób chętnych do współpracy w ramach umów cywilnoprawnych, nr ref. (UC/DFK/06/2018)

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

Do zakresu zadań współpracujących z nami osób będzie należało:

 • wprowadzanie danych do systemów finansowo-księgowych,
 • bieżącej weryfikacji i ewidencji dokumentów w tym:
  • weryfikacji pod względem finansowym projektów finansowanych przez Centrum,
  • sprawdzaniu zgodności danych finansowych w projektach,
  • prowadzeniu ewidencji obiegu dokumentacji projektowej,
  • przygotowaniu dokumentów do archiwizacji.

Miejsce wykonywania pracy: Narodowe Centrum Nauki, 30-081 Kraków, ul. Królewska 57

Od współpracujących z nami osób oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego lub studenci ostatnich lat studiów (kierunki: ekonomia, księgowość, administracja),
 • ogólnej znajomości przepisów regulujących działalność Narodowego Centrum Nauki,
 • bardzo dobrej znajomość obsługi komputera (Excel, Word),
 • samodzielności, odpowiedzialności oraz rzetelności w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • umiejętności planowania i organizacji pracy własnej,
 • analitycznego myślenia,
 • inicjatywy i zaangażowania,
 • dokładności i skrupulatności,
 • otwartości i łatwości w nawiązywaniu kontaktów,
 • mile widziana znajomość języka angielskiego,
 • dyspozycyjności w dni robocze w godzinach pracy i siedzibie Centrum.

Dodatkowym atutem będzie doświadczenie związane z pracą w administracji publicznej.

Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów: CV i listu motywacyjnego drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@ncn.gov.pl, do dnia 11 lutego 2018 r. z załączeniem niniejszej klauzuli:

„Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Narodowe Centrum Nauki w celach obecnej oraz przyszłych rekrutacji. Jednocześnie informuję, iż jestem świadomy/świadoma przysługującego mi prawa do uaktualniania, uzupełniania, a także usunięcia danych ze zbioru oraz możliwości wglądu do przesłanych przeze mnie dokumentów.”.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Osoby zakwalifikowanie do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione telefonicznie o ich terminie.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 7 marca 2018 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: (12) 341 91 25

Opublikował: Anna Bobela
Publikacja dnia: 26.01.2018