Praca: [nierozstrzygnięty] Nabór osób chętnych do współpracy na podstawie umów cywilnoprawnych Nr ref. UC/ZKA/26/2018

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

W związku z pracami prowadzonymi przez Zespół ds. Kontroli i Audytu, Narodowe Centrum Nauki poszukuje osób chętnych do współpracy na podstawie umów cywilnoprawnych
Nr ref. UC/ZKA/26/2018

Organizator: Narodowe Centrum Nauki
Rodzaj umowy: umowa cywilnoprawna
Czas pracy: ok. 35 godzin w tygodniu (praca od poniedziałku do piątku)
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: ul. Królewska 57, Kraków

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

  • organizowanie i przeprowadzanie weryfikacji informacji i dokumentacji źródłowej przekazanej przez jednostki na żądanie Zespołu ds. Kontroli i Audytu w celu sprawdzenia prawidłowości formalno-prawnych;
  • sporządzenie raportu z przeprowadzonej weryfikacji ww. dokumentacji.

Oferujemy:

  • elastyczne godziny pracy;
  • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego;
  • przyjazne miejsce pracy;
  • terminowo wypłacane wynagrodzenie.

Od kandydatów oczekujemy:

  • wykształcenia wyższego, preferowane: prawne, ekonomiczne lub administracyjne lub studia podyplomowe, kursy szkolenia z zakresu administracji publicznej, działalności sektora finansów publicznych, audytu lub kontroli;
  • minimum 6 miesięcy praktyki na stanowisku związanym z analizowaniem przepisów prawnych, rozliczaniem projektów finansowanych przez podmioty zewnętrzne;
  • znajomość obsługi systemu ZSUN/OSF będzie dodatkowym atutem.

Wymagane dokumenty: CV

Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o przesłanie CV drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@ncn.gov.pl do dnia 19 sierpnia 2018 r.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia. Do przesłanego CV prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000).
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (Klauzula informacyjna – RODO) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE, która została zamieszczona w BIP Narodowego Centrum Nauki
.”

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie możliwość wydłużenia terminu składania dokumentów.

Osoby zakwalifikowanie do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione telefonicznie lub
e-mailowo o ich terminie. Informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://www.ncn.gov.pl/BIP

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: (12) 341 90 56 oraz (12) 341 91 25.

Podmiot udostępniający informację: Narodowe Centrum Nauki
Informację wytworzył: Dominika Zając
Informację wprowadził do BIP: Magdalena Duer-Wójcik
Data wytworzenia informacji: 10-08-2018
Data udostępnienia w BIP: 10-08-2018
Data ostatniej aktualizacji: 10-08-2018

Opublikował: Anna Bobela
Publikacja dnia: 10.08.2018