Praca: [nierozstrzygnięty] Konkurs na stanowisko: specjalista ds. administracyjnych obiektu Nr ref. UP/SAO/37/2018

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony
Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Narodowe Centrum Nauki Kraków, ul. Królewska 57 i Twardowskiego 16

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • ustalanie harmonogramów i koordynacja przeglądów technicznych obiektu, w szczególności wynikających z ustawy Prawo Budowlane i aktów towarzyszących;
 • ustalanie harmonogramów i koordynacja przeglądów i serwisów urządzeń i instalacji stanowiących infrastrukturę obiektu w oparciu o warunki udzielonej gwarancji oraz zapisy Dokumentacji Techniczno-Ruchowych;
 • zgłaszanie ewentualnych awarii Gwarantowi i nadzór nad ich usunięciem;
 • ustalanie warunków i koordynacja współpracy z zewnętrznymi firmami w zakresie administracyjno-gospodarczym i ochroną obiektu;
 • odpowiedzialność za otoczenie obiektu, dróg i parkingów;
 • prowadzenie dokumentacji technicznej obiektu i urządzeń (w tym Książki Obiektu Budowlanego wraz z dołączanymi protokołami przeglądów, badań i pomiarów);
 • obsługa systemu zarządzania budynkiem (BMS);
 • obsługa wewnętrznego system zleceń administracyjnych (helpdesk);
 • obsługa systemów kontroli dostępu i monitoringu;
 • udział w postępowaniach ofertowych i przetargowych na wybór wykonawców zamówień publicznych w zakresie zarządzania nieruchomością;
 • odpowiedzialność za odbiory zlecanych prac w zakresie administrowania, remontów i inwestycji oraz potwierdzanie wydatków finansowych z tym związanych;
 • odpowiedzialność i prowadzenie dokumentacji dotyczącej administrowania obiektem;
 • utrzymywanie stałego kontaktu z wszystkimi komórkami organizacyjnymi Centrum;
 • wykonywanie innych zleconych przez przełożonego zadań wynikających z zajmowanego stanowiska.

Oferujemy:

 • elastyczne godziny pracy;
 • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego;
 • udział w szkoleniach, konferencjach;
 • przyjazne miejsce pracy;
 • możliwość korzystania z pakietu prywatnej opieki medycznej, karty sportowej i ubezpieczenia grupowego;
 • terminowo wypłacane wynagrodzenie.

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego; preferowane zarządzanie nieruchomością lub techniczne,
 • min. 3 letniego doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • znajomości Prawa zamówień publicznych,
 • znajomości Prawa Budowlanego i aktów mu towarzyszących

Wymagane dokumenty: CV (mile widziany list motywacyjny).

Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o przesłanie dokumentów drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@ncn.gov.pl do dnia 31 października 2018.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia. Do przesłanego CV prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000).
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (Klauzula informacyjna - RODO) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE, która została zamieszczona w BIP Narodowego Centrum Nauki.

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.
Zastrzegamy sobie możliwość wydłużenia terminu składania dokumentów. Informacja
o ewentualnym przedłużeniu czasu trwania konkursu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Centrum Nauki.

Osoby zakwalifikowanie do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione telefonicznie o ich terminie. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://www.ncn.gov.pl/BIP/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: (12) 341 90 56 oraz (12) 341 91 25.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 19 listopada 2018.

Podmiot udostępniający informację: Narodowe Centrum Nauki
Informację wytworzył: Dominika Zając
Informację wprowadził do BIP: Anna Bobela
Data wytworzenia informacji: 11-10-2018
Data udostępnienia w BIP: 12-10-2018
Data ostatniej aktualizacji: 12-10-2018

Opublikował: Magdalena Duer-Wójcik
Publikacja dnia: 12.10.2018