Praca: [nierozstrzygnięty] Ogłoszenie o naborze chętnych do współpracy w ramach umów cywilnoprawnych w Zespole ds. Analiz i Ewaluacji Nr ref. UC/ZE/43/2018

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

Organizator: Narodowe Centrum Nauki
Rodzaj umowy: umowa cywilnoprawna
Czas pracy: ok. 35 godzin tygodniowo w godzinach pracy biura
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Kraków, ul. Twardowskiego 16

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowywania baz danych i zestawień dokumentacji związanych z systematycznie prowadzonym monitoringiem i sprawozdawczością;
 • przygotowywania zestawień i przetwarzania danych statystycznych dotyczących realizowanych przez Centrum zadań;
 • opracowywania raportów z przeprowadzonych badań ewaluacyjnych.

Oferujemy:

 • elastyczne godziny pracy;
 • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego;
 • przyjazne miejsce pracy;
 • terminowo wypłacane wynagrodzenie

Od kandydatów oczekujemy:

 • zaawansowanej znajomości pakietu MS Office, w tym szczególnie MS Excel;
 • mile widziane doświadczenie w pracy na dużych plikach danych przy wykorzystaniu MS Excel;
 • doświadczenia zawodowego związanego z wykorzystaniem metod statystycznych;
 • mile widziane doświadczenie w obszarze ewaluacji projektów/programów;
 • umiejętności planowania i organizacji pracy własnej;
 • samodzielności w realizacji zadań;
 • dokładności i skrupulatności;
 • wysokiej kultury osobistej.

Wymagane dokumenty: CV (list motywacyjny mile widziany)

Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@ncn.gov.pl do dnia 9 grudnia 2018 r.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia. Do przesłanego CV prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000).
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (Klauzula informacyjna - RODO) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE, która została zamieszczona w BIP Narodowego Centrum Nauki.”

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.
Zastrzegamy sobie możliwość wydłużenia terminu składania dokumentów. Informacja
o ewentualnym przedłużeniu czasu trwania konkursu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Centrum Nauki.
Osoby zakwalifikowanie do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione telefonicznie o ich terminie. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://www.ncn.gov.pl/BIP/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: (12) 341 90 56 oraz (12) 341 91 25.

Podmiot udostępniający informację: Narodowe Centrum Nauki
Informację wytworzył: Dominika Zając
Informację wprowadził do BIP: Magdalena Duer-Wójcik
Data wytworzenia informacji: 21-11-2018
Data udostępnienia w BIP: 21-11-2018
Data ostatniej aktualizacji: 21-11-2018

Opublikował: Anna Bobela
Publikacja dnia: 21.11.2018