Praca: [nierozstrzygnięty] Konkurs na stanowisko: Specjalista ds. obsługi finansowej programów międzynarodowych Nr ref. UP/DFK/6/2019

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Kraków, ul. Twardowskiego 16

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • weryfikacja kwalifikowalności dokumentów księgowych w poszczególnych programach międzynarodowych;
 • monitorowanie prawidłowości i poziomu wydatkowania środków finansowych w zakresie programów międzynarodowych;
 • prowadzenie pod kątem finansowym programów międzynarodowych;
 • przygotowywanie raportów finansowych dotyczących programów międzynarodowych na potrzeby wewnętrzne Centrum oraz Komisji Europejskiej;
 • kontrola stanu realizacji planu finansowego w pozycjach dotyczących programów międzynarodowych;
 • przygotowywanie, przy współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Centrum, projektu rocznego planu finansowego Centrum i planu finansowego w układzie zadaniowym na dany rok budżetowy oraz na dwa kolejne lata w zakresie programów międzynarodowych;
 • przygotowywanie danych sprawozdawczych w zakresie programów międzynarodowych;
 • opiniowanie umów oraz innych dokumentów dotyczących udziału Centrum w programach międzynarodowych.

Oferujemy:

 • elastyczne godziny pracy;
 • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego;
 • udział w szkoleniach, konferencjach;
 • przyjazne miejsce pracy;
 • możliwość korzystania z pakietu prywatnej opieki medycznej i ubezpieczenia grupowego;
 • terminowo wypłacane wynagrodzenie.

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego – preferowany kierunek ekonomiczny;
 • minimum 2-letniego doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku;
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego;
 • umiejętności stosowania i interpretacji aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów;
 • umiejętności planowania i organizacji pracy własnej;
 • samodzielności w wyznaczaniu i realizacji zadań;
 • dokładności i skrupulatności;
 • umiejętności analitycznego myślenia.

Wymagane dokumenty: CV lub CV i list motywacyjny

Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o przesłanie CV lub CV i listu motywacyjnego drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@ncn.gov.pl do dnia 24 lutego 2019 r.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia. Do przesłanego CV prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000).
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (Klauzula informacyjna - RODO) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE, która została zamieszczona w BIP Narodowego Centrum Nauki.”

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.
Zastrzegamy sobie możliwość wydłużenia terminu składania dokumentów. Informacja
o ewentualnym przedłużeniu czasu trwania konkursu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Centrum Nauki.

Osoby zakwalifikowanie do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione telefonicznie o ich terminie. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://www.ncn.gov.pl/BIP/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: (12) 341 91 24 oraz (12) 341 91 25.

Podmiot udostępniający informację: Narodowe Centrum Nauki
Informację wytworzył: Justyna Zaremba
Informację wprowadził do BIP: Magdalena Duer-Wójcik
Data wytworzenia informacji: 11-02-2019
Data udostępnienia w BIP: 11-02-2019
Data ostatniej aktualizacji: 11-02-2019

Opublikował: Anna Bobela
Publikacja dnia: 11.02.2019