Praca: [nierozstrzygnięty] Ogłoszenie o naborze osób chętnych do współpracy w ramach umów cywilnoprawnych w Dziale Spraw Organizacyjnych Nr ref. UC/DSO/9/2019

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki
 • Rodzaj umowy: umowa cywilnoprawna
 • Czas pracy: ok. 35 godzin tygodniowo (praca od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura)
 • Liczba stanowisk pracy: 1
 • Miejsce wykonywania pracy: Kraków, ul. Twardowskiego 16

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • współpraca z komórkami Centrum w ramach realizacji zadań związanych z prowadzeniem sekretariatu Dyrekcji;
 • pomoc w obsłudze administracyjnej sekretariatu Dyrektora oraz Zastępcy Dyrektora;
 • pomoc w prowadzeniu korespondencji przychodzącej i wychodzącej kierowanej do Dyrektora oraz Zastępcy Dyrektora, w tym również pomoc w obsłudze głównej skrzynki e-mail Centrum;
 • dokonywanie zakupów na potrzeby Biura Centrum (m.in. artykułów spożywczych, pieczątek służbowych);
 • prowadzenie rejestru pieczątek służbowych oraz pomoc w prowadzeniu rejestrów zarządzeń Dyrektora Centrum oraz pełnomocnictw i upoważnień (zewnętrznych i wewnętrznych);
 • pomoc w organizacji spotkań, posiedzeń i konferencji odbywających się w siedzibie Centrum;
 • redagowanie pism, zaproszeń i innych dokumentów;
 • wykonywanie innych zleconych przez przełożonego zadań wynikających z zajmowanego stanowiska.

Oferujemy:

 • elastyczne godziny pracy;
 • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego;
 • przyjazne miejsce pracy;
 • terminowo wypłacane wynagrodzenie;
 • możliwość korzystania z parkingu w budynku.

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego lub w trakcie studiów;
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego;
 • bardzo dobrej znajomości obsługi pakietu MS Office (Excel, Word);
 • ogólnej znajomości przepisów regulujących działalność Narodowego Centrum Nauki;
 • samodzielności, odpowiedzialności oraz rzetelności i odpowiedzialności w wykonywaniu powierzonych zadań;
 • umiejętności planowania i organizacji pracy własnej;
 • dokładności i skrupulatności;
 • inicjatywy i zaangażowania;
 • otwartości i łatwości w nawiązywaniu kontaktów.

Wymagane dokumenty: CV lub CV i list motywacyjny

Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o przesłanie CV lub CV i listu motywacyjnego drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@ncn.gov.pl do dnia 31 marca 2019 r.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia. Do przesłanego CV lub CV i listu motywacyjnego prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000).
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (Klauzula informacyjna - RODO) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE, która została zamieszczona w BIP Narodowego Centrum Nauki.

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
Zastrzegamy sobie możliwość wydłużenia terminu składania dokumentów. Informacja
o ewentualnym przedłużeniu czasu trwania konkursu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Centrum Nauki.

Osoby zakwalifikowanie do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione telefonicznie o ich terminie. Informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://www.ncn.gov.pl/BIP/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: (12) 341 91 24 oraz (12) 341 91 25.

Podmiot udostępniający informację: Narodowe Centrum Nauki
Informację wytworzył: Justyna Zaremba
Informację wprowadził do BIP: Magdalena Duer-Wójcik
Data wytworzenia informacji: 4-03-2019
Data udostępnienia w BIP: 4-03-2019
Data ostatniej aktualizacji: 20-03-2019

Opublikował: Anna Bobela
Publikacja dnia: 04.03.2019