Praca: [nierozstrzygnięty] Ogłoszenie o naborze osób chętnych do współpracy w ramach umów cywilnoprawnych w Dziale Wsparcia Ekspertów Nr ref. UC/ZWE/23/2019

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

Rodzaj umowy: umowa cywilnoprawna
Czas pracy: ok 35 godzin tygodniowo (praca od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura)
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Kraków, ul. Twardowskiego 16

Zakres zadań:

 • wprowadzanie danych do systemów kadrowo-płacowych;
 • bieżące weryfikowanie i ewidencjonowanie dokumentów;
 • zapewnienie podstawowej obsługi administracyjno-biurowej;
 • wsparcie zespołu w realizowanych zadaniach.

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego lub w trakcie studiów;
 • bardzo dobrej znajomości obsługi komputera (Excel, Word);
 • dobrej znajomości języka angielskiego;
 • samodzielności, odpowiedzialności oraz rzetelności w wykonywaniu powierzonych zadań;
 • umiejętności planowania i organizacji pracy własnej;
 • otwartości i łatwości w nawiązywaniu kontaktów.

Oferujemy:

 • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego;
 • przyjazne miejsce pracy;
 • terminowo wypłacane wynagrodzenie;
 • możliwość korzystania z parkingu w budynku.

Wymagane dokumenty: CV lub CV i list motywacyjny
Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o przesłanie CV lub CV i list motywacyjny drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@ncn.gov.pl do dnia 21 lipca 2019

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia. Do przesłanego CV lub CV i listu motywacyjnego prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000).
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (Klauzula informacyjna - RODO) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE, która została zamieszczona w BIP Narodowego Centrum Nauki.”

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie możliwość wydłużenia terminu składania dokumentów. Informacja
o ewentualnym przedłużeniu czasu trwania konkursu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Centrum Nauki.

Osoby zakwalifikowanie do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione telefonicznie o ich terminie. Informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://www.ncn.gov.pl/BIP/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: (12) 341 91 24 oraz (12) 341 91 25.

Podmiot udostępniający informację: Narodowe Centrum Nauki
Informację wytworzył: Justyna Zaremba
Informację wprowadził do BIP: Anna Bobela
Data wytworzenia informacji:01-07-2019
Data udostępnienia w BIP: 01-07-2019
Data ostatniej aktualizacji: 01-07-2019

Opublikował: Anna Bobela
Publikacja dnia: 01.07.2019