Praca: [nierozstrzygnięty] Ogłoszenie o naborze osób chętnych do współpracy w ramach umów cywilnoprawnych w Dziale Spraw Organizacyjnych Nr ref. UC/DSO/19/2019

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

Rodzaj umowy: umowa cywilnoprawna
Czas pracy: ok. 30 godzin w tygodniu (praca od poniedziałku do piątku)
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Kraków, ul. Twardowskiego 16

Zakres wykonywanych zadań:

 • obsługa recepcji, w tym obsługa gości, obsługa połączeń telefonicznych i przekierowanie ich do odpowiednich osób w strukturze Centrum,
 • przyjmowanie korespondencji przychodzącej,
 • pomoc w dystrybucji poczty wewnątrz urzędu,
 • udzielanie informacji na zewnątrz dotyczącej bieżącej pracy Centrum,
 • utrzymywanie stałego kontaktu z wszystkimi komórkami organizacyjnymi Centrum,
 • stała współpraca z administratorem obiektu, ochroną, pocztą, firmami kurierskimi.

Oferujemy:

 • elastyczne godziny pracy,
 • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego,
 • przyjazne miejsce pracy,
 • terminowo wypłacane wynagrodzenie,
 • możliwość korzystania z parkingu w budynku.

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego lub w trakcie studiów,
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego,
 • ogólnej wiedzy na temat działalności Narodowego Centrum Nauki,
 • samodzielności, odpowiedzialności oraz rzetelności i odpowiedzialności w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • umiejętności planowania i organizacji pracy własnej,
 • dokładności i skrupulatności,
 • inicjatywy i zaangażowania,
 • otwartości i łatwości w nawiązywaniu kontaktów.

Wymagane dokumenty: CV lub CV i list motywacyjny.

Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o przesłanie CV lub CV i listu motywacyjnego drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@ncn.gov.pl do dnia 31 lipca 2019 r.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia. Do przesłanego CV lub CV i listu motywacyjnego prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000).”

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (Klauzula informacyjna - RODO) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE, która została zamieszczona w BIP Narodowego Centrum Nauki.”

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie możliwość wydłużenia terminu składania dokumentów. Informacja
o ewentualnym przedłużeniu czasu trwania konkursu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Centrum Nauki.

Osoby zakwalifikowanie do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione telefonicznie o ich terminie. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://www.ncn.gov.pl/BIP/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: (12) 341 90 56 oraz (12) 341 91 25.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 30 sierpnia 2019 r.

Podmiot udostępniający informację: Narodowe Centrum Nauki
Informację wytworzył: Justyna Zaremba
Informację wprowadził do BIP: Agnieszka Rajda
Data wytworzenia informacji: 29-05-2019
Data udostępnienia w BIP: 29-05-2019
Data ostatniej aktualizacji: 18-06-2019

Opublikował: Anna Bobela
Publikacja dnia: 29.05.2019