Praca: [nierozstrzygnięty] Ogłoszenie o naborze osób chętnych do współpracy w ramach umów cywilnoprawnych w Zespole ds. Funduszy Norweskich nr ref. UC/ZFN/31/2019

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

Rodzaj umowy: umowa cywilnoprawna
Czas pracy: ok. 35 godzin tygodniowo
(praca od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura)
Liczba miejsc pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Kraków, ul. Twardowskiego 16

Zakres zadań:

 • obsługa organizacyjno-administracyjna Programu Badania Podstawowe w ramach funduszy norweskich i EOG;
 • obsługa administracyjna projektów finansowanych w Programie Badania Podstawowe w ramach funduszy norweskich i EOG;
 • przygotowywanie komunikatów, sprawozdań oraz innych dokumentów ZFN;
 • organizacja spotkań, warsztatów i konsultacji dotyczących Programu Badania Podstawowe w ramach funduszy norweskich i EOG;
 • utrzymywanie bieżącego kontaktu z potencjalnymi wnioskodawcami, edycja i wysyłka dokumentów dotyczących realizowanych projektów;
 • monitorowanie i obsługa administracyjna finansowanych projektów – prowadzenie bieżącej korespondencji związanej z realizacją projektów, analiza raportów itp.;
 • udział w redagowaniu zestawień, planów i sprawozdań dotyczących realizacji Programu Badania Podstawowe w ramach funduszy norweskich i EOG w języku polskim i angielskim;
 • udział w przygotowywaniu zestawień i dokumentów finansowych;
 • obsługa administracyjna podróży i spotkań związanych z wdrożeniem Programu Badania Podstawowe w ramach funduszy norweskich i EOG.

Oferujemy:

 • elastyczne godziny pracy,
 • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego,
 • przyjazne miejsce pracy,
 • terminowo wypłacane wynagrodzenie,
 • możliwość korzystania z parkingu w budynku.

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenie wyższe (licencjat, w trakcie studiów II stopnia);
 • min. roczne doświadczenie zawodowe w obszarze administracji/zarządzania projektami;
 • ogólna znajomość przepisów regulujących działalność NCN;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • bardzo dobra znajomość narzędzi MS Office;
 • umiejętność planowania i organizacji pracy własnej, w tym pracy pod presją czasu;
 • inicjatywa, zaangażowanie i samodzielność w realizacji zadań;
 • dokładność i rzetelność;
 • wysoka kultura osobista.

Wymagane dokumenty: CV lub CV i list motywacyjny

Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o przesłanie CV lub CV i list motywacyjny drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@ncn.gov.pl do dnia 15 września 2019 r.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia. Do przesłanego CV lub CV i listu motywacyjnego prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000).

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (Klauzula informacyjna - RODO) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE, która została zamieszczona w BIP Narodowego Centrum Nauki.”

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie możliwość wydłużenia terminu składania dokumentów. Informacja
o ewentualnym przedłużeniu czasu trwania konkursu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Centrum Nauki.

Osoby zakwalifikowanie do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione telefonicznie o ich terminie. Informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://www.ncn.gov.pl/BIP/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: (12) 341 91 24 oraz (12) 341 91 25.

Podmiot udostępniający informację: Narodowe Centrum Nauki
Informację wytworzył: Dominika Zając
Informację wprowadził do BIP: Magdalena Duer-Wójcik
Data wytworzenia informacji: 6-09-2019
Data udostępnienia w BIP: 6-09-2019
Data ostatniej aktualizacji: 6-09-2019

Opublikował: Anna Bobela
Publikacja dnia: 06.09.2019