Praca: [nierozstrzygnięty] Konkurs na stanowisko: Młodszy specjalista/ Specjalista ds. rozliczania projektów badawczych, staży i stypendiów, nr ref. UP/DRP/27/2019

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

Rodzaj umowy: umowa o pracę na zastępstwo od września 2019 r.
Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 2
Miejsce wykonywania pracy: siedziba Narodowego Centrum Nauki, Kraków, ul. Twardowskiego 16

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • weryfikacja formalna nadsyłanych przez beneficjentów raportów końcowych;
 • sporządzanie rozliczenia finansowego raportów końcowych;
 • monitorowanie terminowego składania raportów końcowych;
 • monitorowanie wykonania przez ekspertów opinii i ocen dotyczących raportów końcowych;
 • obsługa administracyjna dokumentacji;
 • udzielanie stronom umów informacji w zakresie rozliczenia projektu badawczego, stażu lub stypendium oraz prowadzenie korespondencji w tej sprawie;
 • obsługa posiedzeń Zespołów Ekspertów;
 • prowadzenie dokumentacji działań DRP;
 • inwentaryzacja oraz tworzenie baz danych niezbędnych do wykonywania zadań;
 • redagowanie pism i dokumentów oraz prowadzenie spisów spraw zgodnie z instrukcją kancelaryjną;
 • sporządzanie raportów oraz przekazywanie sprawozdań przełożonemu;
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego.

Oferujemy:

 • przyjazne miejsce pracy,
 • elastyczne godziny pracy,
 • możliwość zdobycia dalszego doświadczenia zawodowego,
 • udział w szkoleniach oraz konferencjach,
 • bezpłatny parking w budynku,
 • możliwość korzystania z pakietu prywatnej opieki medycznej, karty sportowej i ubezpieczenia grupowego,
 • możliwość korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • terminowo wypłacane wynagrodzenie, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”).

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego;
 • wiedzy dotyczącej ustawy o Narodowym Centrum Nauki, ustawy o zasadach finansowania nauki, kodeksu postępowania administracyjnego;
 • znajomości obsługi komputera, edytorów tekstów, arkuszy kalkulacyjnych;
 • dobrej znajomości języka angielskiego;
 • dobrej organizacji pracy, otwartości na zmiany, łatwości komunikacji, w tym też telefonicznej i mailowej;
 • samodzielności w realizacji zadań;
 • umiejętności współpracy;
 • umiejętności stosowania i interpretacji aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów, regulujących zadanie wykonywane na zajmowanym stanowisku;
 • obowiązkowości, terminowości i dyspozycyjności.

Wymagane dokumenty: CV, mile widziany list motywacyjny

Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o przesłanie dokumentów drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@ncn.gov.pl do dnia 31 sierpnia 2019 r.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia. Do przesłanego CV prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000).
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (Klauzula informacyjna - RODO) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE, która została zamieszczona w BIP Narodowego Centrum Nauki.”

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.
Zastrzegamy sobie możliwość wydłużenia terminu składania dokumentów.
Osoby zakwalifikowanie do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione telefonicznie lub mailowo o ich terminie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: (12) 341 90 56 oraz (12) 341 91 25.

Podmiot udostępniający informację: Narodowe Centrum Nauki
Informację wytworzył: Dominika Zając
Informację wprowadził do BIP: Magdalena Duer-Wójcik
Data wytworzenia informacji: 19-08-2019
Data udostępnienia w BIP: 19-08-2019
Data ostatniej aktualizacji: 19-08-2019

Opublikował: Anna Bobela
Publikacja dnia: 19.08.2019