Praca: [nierozstrzygnięty] Ogłoszenie o naborze osób chętnych do współpracy w ramach umów cywilnoprawnych w Zespole ds. informacji i promocji Nr ref. UC/ZIP/01/2020

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

Organizator: Narodowe Centrum Nauki
Rodzaj umowy: umowa cywilnoprawna
Czas pracy: ok. 35 godzin tygodniowo (praca od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura)
Liczba miejsc pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Kraków, ul. Twardowskiego 16

 

Zakres zadań:

 • wsparcie zespołu w prowadzeniu działań informacyjno-promocyjnych,
 • monitoring środków masowego przekazu pod kątem treści dotyczących działalności Narodowego Centrum Nauki,
 • pomoc w przygotowaniu baz danych oraz zestawień i wykazów niezbędnych dla zespołu ds. informacji i promocji,
 • pomoc w przygotowaniu i wysyłce materiałów informacyjnych i promocyjnych,
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Narodowego Centrum Nauki.

 

Oferujemy:

 • elastyczne godziny pracy,
 • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego,
 • przyjazne miejsce pracy,
 • terminowo wypłacane wynagrodzenie,
 • możliwość korzystania z parkingu w budynku.

 

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego (preferowane w obszarach: marketingu, zarządzania, public relations lub inne humanistyczno-społeczne),
 • komunikatywnej znajomości języka angielskiego,
 • znajomości obsługi komputera, zwłaszcza edytorów tekstów oraz arkuszy kalkulacyjnych,
 • samodzielności, odpowiedzialności oraz rzetelności w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • umiejętności planowania i organizacji pracy własnej,
 • analitycznego myślenia,
 • inicjatywy i zaangażowania,
 • otwartości i łatwości w nawiązywaniu kontaktów,
 • wysokiej kultury osobistej.

 

Wymagane dokumenty: CV lub CV i list motywacyjny

 

Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o przesłanie CV lub CV i list motywacyjny drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@ncn.gov.pl do dnia 26 stycznia 2020 r.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia. Do przesłanego CV lub CV i listu motywacyjnego prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000).
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (Klauzula informacyjna - RODO) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE, która została zamieszczona w BIP Narodowego Centrum Nauki.”

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie możliwość wydłużenia terminu składania dokumentów. Informacja
o ewentualnym przedłużeniu czasu trwania konkursu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Centrum Nauki.

Osoby zakwalifikowanie do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione telefonicznie o ich terminie. Informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://www.ncn.gov.pl/BIP/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: (12) 341 91 24 oraz (12) 341 91 25.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 9 lutego 2020 r.

 

Podmiot udostępniający informację: Narodowe Centrum Nauki
Informację wytworzył: Dominika Zając
Informację wprowadził do BIP: Magdalena Duer-Wójcik
Data wytworzenia informacji: 13-01-2020
Data udostępnienia w BIP: 13-01-2020
Data ostatniej aktualizacji: 13-01-2020

Opublikował: Anna Bobela
Publikacja dnia: 13.01.2020