Praca: [nierozstrzygnięty] Konkurs na stanowisko: specjalista ds. współpracy międzynarodowej nr ref. UP/DWM/3/2020

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

 

Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony
Wymiar etatu: pełny
Liczba miejsc pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Kraków, ul. Twardowskiego 16

 

Zakres zadań:

 • realizacja programów i/lub konkursów międzynarodowych;
 • utrzymywanie kontaktów i bieżąca współpraca z instytucjami zagranicznymi, w ramach obsługiwanych programów;
 • przygotowanie, wraz z partnerami zagranicznymi, projektów międzynarodowych umów dwu- lub wielostronnych zawieranych przez Centrum;
 • obsługa konkursów prowadzonych we współpracy z organizacjami zagranicznymi/międzynarodowymi, i/lub współfinansowanych przez organizacje zagraniczne/międzynarodowe, w tym, zależnie od potrzeb wynikających z charakteru konkursu:
  • opracowywanie dokumentacji konkursowej i instrukcji dla wnioskodawców,
  • informowanie potencjalnych wnioskodawców o warunkach konkursów,
  • prowadzenie testów poprawności funkcjonowania elektronicznego systemu naboru wniosków o finansowanie projektów badawczych oraz elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją w zakresie dotyczącym obsługi konkursów międzynarodowych,
  • monitorowanie procesu składania wniosków i oceny projektów,
  • weryfikacja formalna wniosków,
  • obsługa posiedzeń zespołów ekspertów oceniających wnioski, w tym opracowywanie protokołów,
  • przygotowanie i wysyłka decyzji administracyjnych związanych z konkursami międzynarodowymi,
 • realizacja zadań Centrum niezwiązanych bezpośrednio z prowadzeniem konkursów grantowych, a wynikających z porozumień zawartych przez konsorcja międzynarodowe, w celu obsługi wspólnych programów, w szczególności typu ERA-NET, JPI;
 • udział w opracowaniu analiz dotyczących aktualnych i przyszłych kosztów oraz ewaluacji obsługiwanych programów międzynarodowych;
 • redagowanie zestawień, planów działań i sprawozdań na potrzeby wewnętrzne Działu i Centrum oraz na potrzeby podmiotów zewnętrznych;
 • redakcja materiałów informacyjnych na temat Centrum w języku angielskim oraz redakcja w języku polskim treści dotyczących podejmowanej przez Centrum działalności międzynarodowej;
 • reprezentowanie Centrum na międzynarodowych spotkaniach;
 • obsługa merytoryczna wyjazdów przedstawicieli Centrum za granicę;
 • obsługa merytoryczna oraz wsparcie organizacyjno-administracyjne wizyt zagranicznych gości oraz międzynarodowych warsztatów, seminariów i konferencji organizowanych w Centrum;
 • współpraca z pracownikami pozostałych komórek organizacyjnych Centrum oraz informowanie ich o działaniach podejmowanych w ramach współpracy międzynarodowej.

 

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę w prestiżowej agencji finansującej badania naukowe;
 • przyjazne miejsce pracy;
 • elastyczne godziny pracy;
 • możliwość zdobycia dalszego doświadczenia zawodowego;
 • udział w szkoleniach oraz konferencjach;
 • bezpłatny parking w budynku;
 • możliwość korzystania z pakietu prywatnej opieki medycznej, karty sportowej i ubezpieczenia grupowego;
 • możliwość korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 • terminowo wypłacane wynagrodzenie, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”).

 

Od kandydatów oczekujemy:

 • płynnej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • bardzo dobrej znajomości obsługi komputera oraz Internetu, edytorów tekstów, arkuszy kalkulacyjnych;
 • umiejętności planowania i organizacji pracy własnej;
 • zdolności interpersonalnych, łatwości komunikacji, w tym zwłaszcza mailowej;
 • inicjatywy, samodzielności oraz odpowiedzialności w wykonywaniu powierzonych zadań;
 • zaangażowania, obowiązkowości, terminowości i dyspozycyjności.

 

Dodatkowym atutem będą:

 • doświadczenie w zakresie realizacji projektów międzynarodowych;
 • doświadczenie w pracy za granicą i/lub w środowisku międzynarodowym;
 • doświadczenie pracy w inicjatywach finansowanych ze środków europejskich w szczególności Programów Ramowych lub programu Horyzont 2020;
 • doświadczenie we współpracy ze środowiskiem akademickim;
 • doświadczenie w rozliczaniu projektów międzynarodowych;
 • doświadczenie w zakresie zarządzania stronami www.

Wymagane dokumenty: CV w języku polskim, list motywacyjny w języku angielskim

Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o przesłanie dokumentów drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@ncn.gov.pl do dnia 8 marca 2020 r.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia. Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000).
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (Klauzula informacyjna - RODO) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE, która została zamieszczona w BIP Narodowego Centrum Nauki.”

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie możliwość wydłużenia terminu składania dokumentów. Informacja
o ewentualnym przedłużeniu czasu trwania konkursu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Centrum Nauki.

Osoby zakwalifikowanie do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione telefonicznie o ich terminie. Informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://www.ncn.gov.pl/BIP/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: (12) 341 91 24 oraz (12) 341 91 25.

Podmiot udostępniający informację: Narodowe Centrum Nauki
Informację wytworzył: Dominika Zając
Informację wprowadził do BIP: Magdalena Duer-Wójcik
Data wytworzenia informacji: 5-02-2020
Data udostępnienia w BIP: 5-02-2020
Data ostatniej aktualizacji: 5-02-2020

Opublikował: Anna Bobela
Publikacja dnia: 05.02.2020