Praca: [nierozstrzygnięty] Ogłoszenie o naborze osób chętnych do współpracy w ramach umów cywilnoprawnych w Dziale Spraw Organizacyjnych nr ref. UC/DSO/5/2020

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

Rodzaj umowy: umowa cywilnoprawna
Czas pracy: ok 35 godzin tygodniowo (praca od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura)
Liczba miejsc pracy: 2
Miejsce wykonywania pracy: Kraków, ul. Twardowskiego 16

Zakres zadań:

 • obsługa administracyjna Centrum;
 • pomoc w obsłudze sekretariatu Centrum;
 • redagowanie pism, zaproszeń i innych dokumentów;
 • pomoc w przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 tys. euro;
 • pomoc w organizacji spotkań i konferencji organizowanych w siedzibie Centrum;
 • organizacja wyjazdów pracowniczych, w tym zakup biletów i rezerwacja hotelu, oraz rozliczanie delegacji;
 • opis merytoryczny faktur i rachunków (w szczególności bilety lotnicze, materiały biurowe, woda mineralna, artykuły spożywcze);
 • sporządzanie raportów, zestawień.

Oferujemy:

 • elastyczne godziny pracy;
 • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego;
 • przyjazne miejsce pracy;
 • terminowo wypłacane wynagrodzenie;
 • możliwość korzystania z parkingu w budynku.

Od kandydatów oczekujemy:

 • co najmniej wykształcenia średniego lub w trakcie studiów;
 • ogólnej znajomości przepisów regulujących działalność Narodowego Centrum Nauki;
 • bardzo dobrej znajomości obsługi komputera (Excel, Word);
 • samodzielności oraz odpowiedzialności w wykonywaniu powierzonych zadań;
 • umiejętności planowania i organizacji pracy własnej;
 • umiejętności analitycznego myślenia;
 • inicjatywy i zaangażowania;
 • otwartości i łatwości w nawiązywaniu kontaktów;
 • znajomość języka angielskiego.

Wymagane dokumenty: CV lub CV i list motywacyjny

Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o przesłanie CV lub CV i list motywacyjny drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@ncn.gov.pl do dnia 8 marca 2020 r.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanego CV lub CV i listu motywacyjnego prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000).
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (Klauzula informacyjna - RODO) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE, która została zamieszczona w BIP Narodowego Centrum Nauki.”

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Zastrzegamy sobie możliwość wydłużenia terminu składania dokumentów. Informacja o ewentualnym przedłużeniu czasu trwania konkursu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Centrum Nauki.

Osoby zakwalifikowanie do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione telefonicznie o ich terminie. Informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://www.ncn.gov.pl/BIP/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: (12) 341 91 24 oraz (12) 341 91 25.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 31 marca 2020 r.

Podmiot udostępniający informację: Narodowe Centrum Nauki
Informację wytworzył: Dominika Zając
Informację wprowadził do BIP: Anna Bobela
Data wytworzenia informacji: 25-02-2020
Data udostępnienia w BIP: 25-02-2020
Data ostatniej aktualizacji: 25-02-2020

Opublikował: Agnieszka Rajda
Publikacja dnia: 25.02.2020