Praca: [nierozstrzygnięty] Konkurs na stanowisko: młodszy specjalista ds. obsługi administracyjnej projektów badawczych nr ref. UP/DBR/7/2020

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

Rodzaj umowy: umowa o pracę na zastępstwo
Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy:1
Miejsce wykonywania pracy: Kraków, ul. Twardowskiego 16

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • obsługa realizacji umów o finansowanie projektów, staży i stypendiów:
  • weryfikacja formalna oraz złożenie do podpisu projektów umów;
  • weryfikacja formalna oraz złożenie do akceptacji wniosków o dokonanie zmian w projektach, w tym aneksów do umów;
  • monitorowanie terminowej realizacji umów, w tym składania raportów rocznych w ramach realizowanych projektów;
  • kompleksowe prowadzenie dokumentacji w/w projektów;
  • obsługa systemu OSF w zakresie obsługi projektów;
  • obsługa systemu EZD w zakresie prowadzonych spraw;
 • udzielanie bieżącej informacji beneficjentom;
 • sporządzanie wymaganych raportów oraz przekazywanie sprawozdań przełożonemu.

Oferujemy:

 • przyjazne miejsce pracy;
 • elastyczne godziny pracy;
 • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego;
 • udział w szkoleniach;
 • bezpłatny parking w budynku;
 • możliwość korzystania z pakietu prywatnej opieki medycznej, karty sportowej i ubezpieczenia grupowego;
 • możliwość korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 • terminowo wypłacane wynagrodzenie, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”).

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego;
 • umiejętności stosowania i interpretacji aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów prawa;
 • umiejętności planowania i organizacji pracy własnej;
 • samodzielności w realizacji zadań;
 • dokładności i skrupulatności;
 • znajomości pakietu MS Office;
 • dobrej znajomość języka angielskiego;
 • zaangażowania, obowiązkowości, terminowości i dyspozycyjności.

Mile widziane doświadczenie w obsłudze projektów badawczych, stypendiów, staży podoktorskich i działań naukowych.

Wymagane dokumenty: CV, list motywacyjny

Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o przesłanie dokumentów drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@ncn.gov.pl do dnia 10 marca 2020.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia. Do przesłanego CV prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000).
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (Klauzula informacyjna - RODO) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE, która została zamieszczona w BIP Narodowego Centrum Nauki.”

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane. Zastrzegamy sobie możliwość wydłużenia terminu składania dokumentów. Informacja o ewentualnym przedłużeniu czasu trwania konkursu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Centrum Nauki.

Osoby zakwalifikowanie do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione telefonicznie o ich terminie. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://www.ncn.gov.pl/BIP/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: (12) 341 90 56 oraz (12) 341 91 25.

Podmiot udostępniający informację: Narodowe Centrum Nauki
Informację wytworzył: Dominika Zając
Informację wprowadził do BIP: Anna Bobela
Data wytworzenia informacji: 26-02-2020
Data udostępnienia w BIP: 26-02-2020
Data ostatniej aktualizacji: 13-03-2020

Opublikował: Anna Bobela
Publikacja dnia: 26.02.2020