Praca: Ogłoszenie o naborze osób chętnych do współpracy w ramach umów cywilnoprawnych w Dziale Spraw Organizacyjnych Nr ref. UC/DSO/11/2021

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

Rodzaj umowy: umowa cywilnoprawna
Czas pracy: ok 35 godzin w tygodniu (praca od poniedziałku do piątku)
Liczba miejsc pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Kraków, ul. Twardowskiego 16

Zakres zadań:
• obsługa recepcji, w tym obsługa gości, obsługa połączeń telefonicznych i przekierowanie ich do odpowiednich osób w strukturze Centrum;
• przyjmowanie korespondencji przychodzącej;
• pomoc w dystrybucji poczty wewnątrz organizacji;
• udzielanie informacji na zewnątrz dotyczącej bieżącej pracy Centrum;
• utrzymywanie stałego kontaktu z wszystkimi komórkami organizacyjnymi Centrum;
• stała współpraca z administratorem obiektu, ochroną, pocztą, firmami kurierskimi.

Oferujemy:

• możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w prestiżowej agencji finansującej badania naukowe;
• przyjazne miejsce pracy;
• godziny pracy do uzgodnienia;
• terminowo wypłacane wynagrodzenie;
• możliwość korzystania z parkingu w budynku.

Od kandydatów oczekujemy:
• bardzo dobrej znajomości języka angielskiego;
• ogólnej wiedzy na temat działalności Narodowego Centrum Nauki;
• samodzielności, odpowiedzialności oraz rzetelności i odpowiedzialności w wykonywaniu powierzonych zadań;
• umiejętności planowania i organizacji pracy własnej;
• dokładności i skrupulatności;
• inicjatywy i zaangażowania;
• otwartości i łatwości w nawiązywaniu kontaktów.

Wymagane dokumenty: CV (list motywacyjny mile widziany)
Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o przesłanie CV lub CV i listu motywacyjnego drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@ncn.gov.pl do dnia 10 lipca 2021.
W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia. Do przesłanego CV prosimy dołączyć niniejszą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000). Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (Klauzula informacyjna - RODO) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE, która została zamieszczona w BIP Narodowego Centrum Nauki.”


Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.
Zastrzegamy sobie możliwość wydłużenia terminu składania dokumentów. Informacja
o ewentualnym przedłużeniu czasu trwania konkursu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Centrum Nauki.


Osoby zakwalifikowanie do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione telefonicznie o ich terminie. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://www.ncn.gov.pl/BIP/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centrum.


Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: 532 081 618

Podmiot udostępniający informację: Narodowe Centrum Nauki
Informację wytworzył: Dominika Zając
Informację wprowadził do BIP: Magdalena Żukiel
Data wytworzenia informacji:16-06-2021
Data udostępnienia w BIP:16-06-2021
Data ostatniej aktualizacji: 16-06-2021

Opublikował: Magdalena Żukiel
Publikacja dnia: 16.06.2021