To jest wersja archiwalna z dnia 16.07.2021, zobacz aktualną wersję tej informacji.
Zmiany wprowadzono z powodu: zmiana daty rozstrzygnięcia

Praca: Konkurs na stanowiska Koordynatorów Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki Nr ref. UP/ZKD/13/2021

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: Rada Narodowego Centrum Nauki

Stanowisko:

 • Koordynator Dyscyplin Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce

Liczba stanowisk pracy: 3
Rodzaj umowy:
1) umowa o pracę na okres 4 lat,
2) umowa o pracę na okres 4 lat,
3) umowa na zastępstwo do końca 2022 r.

 • Koordynator Dyscyplin Nauk o Życiu

Liczba stanowisk pracy: 1

Rodzaj umowy: umowa o pracę na okres 4 lat.

Wymiar etatu: pełny etat
Miejsce wykonywania pracy: Kraków, ul. Twardowskiego 16

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • organizowanie i przeprowadzanie konkursów na finansowanie badań podstawowych,
 • organizowanie prac Zespołów Ekspertów,
 • analiza pod względem formalnym wniosków złożonych w konkursach,
 • ocena rzetelności i bezstronności opinii przygotowanych przez ekspertów,
 • przedkładanie Dyrektorowi NCN do zatwierdzenia list rankingowych przygotowanych przez Zespoły Ekspertów,
 • współpraca z polskimi i zagranicznymi naukowcami,
 • udział w działaniach NCN obejmujących współpracę międzynarodową,
 • prowadzenie działalności upowszechniającej informacje o konkursach NCN,
 • prowadzenie szkoleń dla wnioskodawców,
 • współpraca z Radą NCN,
 • realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora NCN.

Od kandydatów oczekujemy:

 • co najmniej stopnia doktora w zakresie jednej z nauk: humanistycznych, społecznych, o sztuce bądź o życiu,
 • znajomości przepisów regulujących działalność NCN,
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego w piśmie i mowie,
 • co najmniej 4-letniego doświadczenia związanego z prowadzeniem badań naukowych,
 • co najmniej 2-letniego doświadczenia zawodowego,
 • samodzielności oraz odpowiedzialności w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • umiejętności analitycznego myślenia,
 • umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych,
 • umiejętności planowania zadań i organizowania czasu pracy, dyspozycyjności,
 • umiejętności współdziałania i komunikatywności,
 • wysokiej kultury osobistej i asertywności,
 • nienagannej postawy etycznej,
 • bardzo dobrej znajomości obsługi komputera.

Zgodnie z art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1384), zatrudnienia na stanowisku Koordynatora Dyscyplin nie można łączyć z zatrudnieniem w podmiocie, o którym mowa w art. 7 ust.1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Oferujemy:

 • ciekawą, pełną wyzwań pracę administracyjną w obszarze zarządzania nauką
 • w prężnie rozwijającej się instytucji i w ambitnym zespole,
 • udział w polskich i międzynarodowych wydarzeniach naukowych,
 • możliwość rozwijania umiejętności,
 • udział w szkoleniach w kraju i za granicą,
 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek stażowy,
 • możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego, pakietu sportowego,
 • przyjazne i nowoczesne miejsce pracy w centrum Krakowa,
 • możliwość korzystania z parkingu w budynku.

Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny,
 • wykaz osiągnięć naukowych, w tym informacje na temat udziału w realizacji projektów badawczych,
 • skan dokumentów potwierdzających wykształcenie, w tym posiadanie stopnia naukowego lub tytułu naukowego,
 • skan dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 • skan podpisanych odręcznie oświadczeń: o niekaralności za umyślne przestępstwo i przestępstwo skarbowe, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wzory oświadczeń dostępne są na stronie www.ncn.gov.pl/BIP w zakładce „Oferty pracy”.

Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o przesłanie dokumentów drogą elektroniczną na adres e-mail: kancelaria@ncn.gov.pl w terminie do 23 sierpnia 2021 r. W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Zgłoszenia niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz przekazane po terminie nie będą rozpatrywane. Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Informacje o konkursie, w tym:

dostępne są na stronie internetowej www.ncn.gov.pl/BIP

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki www.ncn.gov.pl/BIP oraz umieszczone w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centrum.

Dodatkowe informacje na temat konkursu: kancelaria@ncn.gov.pl.

Podmiot udostępniający informację: Narodowe Centrum Nauki
Informację wytworzył: Jolanta Lisowska
Informację wprowadził do BIP: Agnieszka Rajda
Data wytworzenia informacji:15-07-2021
Data udostępnienia w BIP:16-07-2021
Data ostatniej aktualizacji: 16-07-2021

Opublikował: Agnieszka Rajda
Publikacja dnia: 16.07.2021