Praca: Ogłoszenie o naborze osób chętnych do współpracy w ramach umów cywilnoprawnych w Zespole Koordynatorów Dyscyplin Nr ref. UC/ZKD/14/2021

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

Rodzaj umowy: umowa cywilnoprawna
Czas pracy: min. 35 godzin w tygodniu (praca od poniedziałku do piątku)
Liczba miejsc pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Kraków, ul. Twardowskiego 16, praca zdalna


Zakres zadań:
• praca administracyjna w systemie do rejestrowania i obsługi wniosków o finansowanie nauki;
• przygotowanie zestawień oraz statystyk;
• przygotowanie korespondencji seryjnych;
• sprawdzanie kompletności dokumentów i ich edycja;
• przygotowywanie prezentacji multimedialnych.

Oferujemy:

• możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w prestiżowej agencji finansującej badania naukowe;
• elastyczne godziny pracy;
• możliwość pracy zdalnej według indywidualnych ustaleń;
• praca w języku angielskim i polskim;
• przyjazne miejsce pracy;
• terminowo wypłacane wynagrodzenie;
• możliwość korzystania z parkingu w budynku.
Od kandydatów oczekujemy:
• wykształcenia minimum średniego;
• swobodnego posługiwanie się aplikacjami pakietu Office (Excel, Power Point, Word, Teams);
• dobrej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie;
• bardzo dobrej organizacji pracy, sumienności i odpowiedzialności;
• umiejętności pracy w zespole;
• zaangażowania w wykonywane obowiązki;
• mile widziane doświadczenie w pracy administracyjnej;
• mile widziane doświadczenie w pracy zdalnej.


Współpraca na podstawie umowy cywilnoprawnej w NCN nie może być łączona z zatrudnieniem w podmiocie, o którym mowa w art.7 ust.1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
Wymagane dokumenty: CV (list motywacyjny mile widziany)


Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o przesłanie CV lub CV i listu motywacyjnego drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@ncn.gov.pl do dnia 18 sierpnia 2021 r.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia. Do przesłanego CV prosimy dołączyć niniejszą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000). Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (Klauzula informacyjna - RODO) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE, która została zamieszczona w BIP Narodowego Centrum Nauki.”

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane. Zastrzegamy sobie możliwość wydłużenia terminu składania dokumentów. Informacja o ewentualnym przedłużeniu czasu trwania konkursu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Centrum Nauki.

Osoby zakwalifikowanie do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione telefonicznie o ich terminie. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://www.ncn.gov.pl/BIP/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: 695 211 475.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 30 września 2021 r.

Podmiot udostępniający informację: Narodowe Centrum Nauki
Informację wytworzył: Dominika Zając
Informację wprowadził do BIP: Agnieszka Rajda
Data wytworzenia informacji:02-08-2021
Data udostępnienia w BIP:02-08-2021
Data ostatniej aktualizacji: 02-08-2021

Opublikował: Agnieszka Rajda
Publikacja dnia: 02.08.2021