Praca: Konkurs na stanowisko: Specjalista / Starszy specjalista / Główny specjalista ds. administracyjnych obiektu nr ref. UP/DSO/18/2021

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony (z możliwością zawarcia umowy na czas nieokreślony)
Wymiar etatu: pełny lub ½ etatu
Liczba miejsc pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Kraków, ul. Twardowskiego 16

Zakres zadań:

 • bieżący nadzór nad utrzymaniem prawidłowego stanu technicznego budynku;
 • prowadzenie umów związanych z funkcjonowaniem budynku oraz planowanie i rozliczanie wydatków z nimi związanych (w tym m.in. umów dot. przeglądów gwarancyjnych urządzeń, umów na dostawę mediów, umowy na ochronę obiektu);
 • organizowanie i koordynowanie przeglądów gwarancyjnych;
 • przeprowadzanie wizji lokalnych budynku, ewidencjonowanie i zgłaszanie ewentualnych awarii i uszkodzeń Gwarantowi budynku oraz nadzór nad ich usunięciem;
 • udział w prowadzeniu dokumentacji administracyjnej i eksploatacyjnej oraz ewidencji dotyczącej budynku (w tym m.in. Książki obiektu);
 • przyjmowanie uwag i zgłoszeń Pracowników (m. in. za pośrednictwem platformy Helpdesk) i podejmowanie czynności zmierzających do ich realizacji;
 • udział w sporządzaniu dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych w zakresie prowadzonych spraw;
 • koordynowanie, we współpracy z Działem Spraw Organizacyjnych, zakupów produktów i usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania budynku.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę w prestiżowej agencji finansującej badania naukowe;
 • przyjazne miejsce pracy;
 • elastyczne godziny pracy;
 • możliwość zdobycia dalszego doświadczenia zawodowego;
 • udział w szkoleniach oraz konferencjach;
 • bezpłatny parking w budynku;
 • możliwość korzystania z karty sportowej i ubezpieczenia grupowego;
 • możliwość korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 • terminowo wypłacane wynagrodzenie, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”).

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego;
 • min. 6-miesięcznego doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku;
 • dokładności i zaangażowania w realizację powierzonych zadań, zdolności szybkiego uczenia się, komunikatywności, umiejętności pracy w zespole oraz samodzielnej organizacji i planowania pracy własnej, umiejętności podejmowania decyzji;
 • chęci nabywania nowej wiedzy i doświadczeń zawodowych;
 • dobrej znajomość obsługi komputera oraz pakietu Microsoft Office (Word, Excel);
 • umiejętności redagowania tekstów, opracowywania zestawień;
 • wysokiej kultury osobistej.

Wymagane dokumenty: CV (list motywacyjny mile widziany).

Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o przesłanie dokumentów drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@ncn.gov.pl do dnia 30 września 2021 r.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia. Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019, poz. 11781 z późn.zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (Klauzula informacyjna - RODO) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE, która została zamieszczona w BIP Narodowego Centrum Nauki."

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie możliwość wydłużenia terminu składania dokumentów. Informacja
o ewentualnym przedłużeniu czasu trwania konkursu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Centrum Nauki.

Osoby zakwalifikowanie do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione telefonicznie o ich terminie. Informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://www.ncn.gov.pl/BIP/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centrum.

Podmiot udostępniający informację: Narodowe Centrum Nauki
Informację wytworzył: Dominika Zając
Informację wprowadził do BIP: Magdalena Duer-Wójcik
Data wytworzenia informacji: 06-09-2021
Data udostępnienia w BIP: 07-09-2021
Data ostatniej aktualizacji: 7-09-2021

Opublikował: Magdalena Duer-Wójcik
Publikacja dnia: 07.09.2021