Praca: Ogłoszenie o naborze osób chętnych do współpracy w ramach umów cywilnoprawnych w Zespole Księgowym w Dziale Finansowo-Księgowym Nr ref. UC/DFK/24/2021

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

W związku z pracami prowadzonymi przez Zespół Księgowy w Dziale Finansowo-Księgowym, Narodowe Centrum Nauki poszukuje osób chętnych do współpracy na podstawie umów cywilnoprawnych.

Rodzaj umowy: umowa cywilnoprawna
Czas pracy: ok 35 godzin w tygodniu (praca od poniedziałku do piątku)
Liczba miejsc pracy: 2
Miejsce wykonywania pracy: Kraków, ul. Twardowskiego 16

Zakres zadań:

• wprowadzanie danych do systemów finansowo-księgowych;
• bieżąca weryfikacja zleceń płatności w banku;
• wsparcie pracowników w zakresie rozliczania podróży służbowych.

Oferujemy:
• możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w prestiżowej agencji finansującej badania naukowe;
• przyjazne miejsce pracy;
• elastyczne godziny pracy;
• terminowo wypłacane wynagrodzenie.

Od kandydatów oczekujemy:
• wykształcenia wyższego lub w trakcie studiów (preferowany kierunek rachunkowość);
• ogólnej znajomości przepisów regulujących działalność Narodowego Centrum Nauki;
• znajomości przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.01.2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej;
• bardzo dobrej znajomość obsługi komputera (Excel, Word);
• dobrej znajomości języka angielskiego;
• samodzielności, odpowiedzialności oraz rzetelności w wykonywaniu powierzonych zadań;
• umiejętności planowania i organizacji pracy własnej;
• analitycznego myślenia;
• inicjatywy i zaangażowania;
• dokładności i skrupulatności;
• otwartości i łatwości w nawiązywaniu kontaktów.

Wymagane dokumenty: CV

Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o przesłanie dokumentów drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@ncn.gov.pl do dnia 12 grudnia 2021 r.
W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia. Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019, poz. 11781 z późn.zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (Klauzula informacyjna - RODO) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE, która została zamieszczona w BIP Narodowego Centrum Nauki.

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
Zastrzegamy sobie możliwość wydłużenia terminu składania dokumentów. Informacja o ewentualnym przedłużeniu czasu trwania konkursu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Centrum Nauki.
Osoby zakwalifikowanie do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione telefonicznie o ich terminie. Informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://www.ncn.gov.pl/BIP/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centrum.


Termin rozstrzygnięcia konkursu: 15 stycznia 2022 r.

Podmiot udostępniający informację: Narodowe Centrum Nauki
Informację wytworzył: Dominika Zając
Informację wprowadził do BIP: Agnieszka Rajda
Data wytworzenia informacji: 25-11-2021
Data udostępnienia w BIP: 25-11-2021
Data ostatniej aktualizacji: 25-11-2021

Opublikował: Agnieszka Rajda
Publikacja dnia: 25.11.2021