Praca: [nierozstrzygnięty] Konkurs na stanowisko: Specjalista/Starszy specjalista ds. organizacyjnych nr ref. UP/DSO/23/2021

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

Rodzaj umowy: umowa o pracę na zastępstwo
Wymiar etatu: pełny
Liczba miejsc pracy: 2
Miejsce wykonywania pracy: Kraków, ul. Twardowskiego 16

Zakres zadań:

 • przygotowywanie merytoryczne postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na usługi cateringowe i hotelarskie usługi noclegowe;
 • przygotowanie projektów umów na usługi cateringowe oraz hotelarskie usługi noclegowe oraz nadzór nad realizacją ww. umów;
 • planowanie i rozliczanie wydatków na usługi cateringowe oraz hotelarskie usługi noclegowe;
 • pomoc przy organizacji i obsłudze spotkań i konferencji organizowanych przez Centrum;
 • prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 130 000 złotych;
 • udział w innych pracach i działaniach organizacyjnych Centrum.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę w prestiżowej agencji finansującej badania naukowe;
 • przyjazne miejsce pracy;
 • elastyczne godziny pracy;
 • możliwość zdobycia dalszego doświadczenia zawodowego;
 • udział w szkoleniach oraz konferencjach;
 • bezpłatny parking w budynku;
 • możliwość korzystania z karty sportowej i ubezpieczenia grupowego;
 • możliwość korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 • terminowo wypłacane wynagrodzenie, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”).

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego;
 • min. 6-miesięcznego doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku;
 • znajomości przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz umiejętności jej praktycznego stosowania;
 • dokładności i zaangażowania w realizację powierzonych zadań, zdolności szybkiego uczenia się, komunikatywności, umiejętności pracy w zespole oraz samodzielnej organizacji i planowania pracy własnej, umiejętności podejmowania decyzji;
 • chęci nabywania nowej wiedzy i doświadczeń zawodowych;
 • dobrej znajomość obsługi komputera oraz pakietu Microsoft Office (Word, Excel);
 • umiejętności redagowania tekstów, opracowywania zestawień;
 • wysokiej kultury osobistej.

Wymagane dokumenty: CV (list motywacyjny mile widziany)

Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o przesłanie dokumentów drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@ncn.gov.pl do dnia 30 listopada 2021 r.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia. Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019, poz. 11781 z późn.zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (Klauzula informacyjna - RODO) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE, która została zamieszczona w BIP Narodowego Centrum Nauki."

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie możliwość wydłużenia terminu składania dokumentów. Informacja
o ewentualnym przedłużeniu czasu trwania konkursu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Centrum Nauki.

Osoby zakwalifikowanie do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione telefonicznie o ich terminie. Informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://www.ncn.gov.pl/BIP/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centrum.

Podmiot udostępniający informację: Narodowe Centrum Nauki
Informację wytworzył: Dominika Zając
Informację wprowadził do BIP: Magdalena Duer-Wójcik
Data wytworzenia informacji: 12-11-2021
Data udostępnienia w BIP: 12-11-2021
Data ostatniej aktualizacji: 21-12-2021

Opublikował: Magdalena Duer-Wójcik
Publikacja dnia: 12.11.2021