To jest wersja archiwalna z dnia 24.05.2022, zobacz aktualną wersję tej informacji.
Zmiany wprowadzono z powodu: Rozstrzygnięcie konkursu.

Praca: Nabór osób chętnych do współpracy na podstawie umów cywilnoprawnych nr ref. UC/DOW/19/2022

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

W związku z pracami prowadzonymi przez Dział Obsługi Wniosków, Narodowe Centrum Nauki poszukuje osób chętnych do współpracy na podstawie umów cywilnoprawnych
Nr ref. UC/DOW/19/2022


Rodzaj umowy:
umowa cywilnoprawna
Czas pracy: ok 35 godzin w tygodniu (praca od poniedziałku do piątku)
Liczba stanowisk pracy: 2
Miejsce wykonywania pracy: Kraków, ul. Twardowskiego 16

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:


• udzielanie informacji, dotyczących konkursów na badania finansowane przez Narodowe Centrum Nauki, sposobu składania wniosków oraz ogólnej działalności Centrum;
• pomoc w przygotowywaniu instrukcji oraz wytycznych do składania wniosków;
• pomoc w przygotowywaniu i wysyłce decyzji;
• pomoc w przygotowaniu posiedzeń Zespołów Ekspertów.

Oferujemy:

• elastyczne godziny pracy;
• możliwość pracy w trybie zdalnym;
• możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego;
• przyjazne miejsce pracy;
• terminowo wypłacane wynagrodzenie;
• możliwość korzystania z parkingu w budynku.

Od kandydatów oczekujemy:


• wyższego wykształcenia lub studenci ostatnich lat studiów;
• dobrej znajomości języka angielskiego;
• ogólnej znajomości przepisów regulujących działalność Narodowego Centrum Nauki oraz przepisów wynikających z KPA;
• dobrej znajomość obsługi komputera (Excel, Word);
• inicjatywy i zaangażowania;
• samodzielności, odpowiedzialności oraz rzetelności i odpowiedzialności w wykonywaniu powierzonych zadań;
• umiejętności planowania i organizacji pracy własnej;
• dokładności i skrupulatności;
• otwartości i łatwości w nawiązywaniu kontaktów;
• dyspozycyjności w dni robocze w godzinach pracy biura.

Dodatkowym atutem będzie doświadczenie związane z pracą w administracji publicznej, oraz/lub praca przy obsłudze administracyjnej projektów.

Wymagane dokumenty: CV

Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o przesłanie CV drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@ncn.gov.pl do dnia 10 czerwca 2022 r.
W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia. Do przesłanego CV prosimy dołączyć niniejszą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000). Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (Klauzula informacyjna - RODO) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE, która została zamieszczona w BIP Narodowego Centrum Nauki.”

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.
Zastrzegamy sobie możliwość wydłużenia terminu składania dokumentów. Informacja
o ewentualnym przedłużeniu czasu trwania konkursu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Centrum Nauki.

Osoby zakwalifikowanie do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione telefonicznie o ich terminie. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://www.ncn.gov.pl/BIP/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centrum.

Podmiot udostępniający informację: Narodowe Centrum Nauki
Informację wytworzył: Aneta Ćwierz
Informację wprowadził do BIP: Magdalena Żukiel
Data wytworzenia informacji: 24-05-2022
Data udostępnienia w BIP: 24-05-2022
Data ostatniej aktualizacji: 24-05-2022

Opublikował: Magdalena Żukiel
Publikacja dnia: 24.05.2022