Praca: Konkurs na stanowisko: Specjalisty/ Starszy specjalista ds. współpracy międzynarodowej Nr ref. UP/DWM/21/2022

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony
Wymiar etatu: pełny
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Kraków, ul. Twardowskiego 16

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
• realizacja programów i/lub konkursów międzynarodowych;
• utrzymywanie kontaktów i bieżąca współpraca z instytucjami zagranicznymi, w ramach obsługiwanych programów;
• przygotowanie, wraz z partnerami zagranicznymi, projektów międzynarodowych umów dwu- lub wielostronnych zawieranych przez Centrum;
• obsługa konkursów prowadzonych we współpracy z organizacjami zagranicznymi/międzynarodowymi, i/lub współfinansowanych przez organizacje zagraniczne/międzynarodowe, w tym, zależnie od potrzeb wynikających z charakteru konkursu:
 - udział w opracowywaniu dokumentacji konkursowej i instrukcji dla wnioskodawców,
 - informowanie potencjalnych wnioskodawców o warunkach konkursów,
 - prowadzenie testów poprawności funkcjonowania elektronicznego systemu naboru wniosków o finansowanie projektów badawczych,
 - monitorowanie procesu składania wniosków i oceny projektów,
 - weryfikacja formalna wniosków,
 - obsługa posiedzeń zespołów ekspertów oceniających wnioski, w tym opracowywanie protokołów,
 - przygotowanie i wysyłka decyzji administracyjnych związanych z konkursami międzynarodowymi,
• udział w opracowaniu analiz dotyczących aktualnych i przyszłych kosztów, oraz ewaluacji obsługiwanych programów międzynarodowych;
• opracowywanie i redagowanie zestawień, planów działań, sprawozdań i materiałów informacyjnych na potrzeby podmiotów zewnętrznych oraz na potrzeby Centrum;
• reprezentowanie Centrum na międzynarodowych spotkaniach;
• obsługa merytoryczna oraz wsparcie organizacyjno-administracyjne wizyt zagranicznych gości oraz międzynarodowych warsztatów, seminariów i konferencji organizowanych przez Centrum;
• współpraca z pracownikami pozostałych komórek organizacyjnych Centrum oraz informowanie ich o działaniach podejmowanych w ramach współpracy międzynarodowej.

Oferujemy:
• stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę w prestiżowej agencji finansującej badania naukowe;
• ciekawą pracę w międzynarodowym środowisku;
• przyjazne miejsce pracy;
• elastyczne godziny pracy;
• możliwość zdobycia dalszego doświadczenia zawodowego;
• udział w szkoleniach oraz konferencjach;
• bezpłatny parking w budynku;
• możliwość korzystania z karty sportowej i ubezpieczenia grupowego;
• możliwość korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
• terminowo wypłacane wynagrodzenie, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne
(tzw. „trzynastka”).
Od kandydatów oczekujemy:
• płynnej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie;
• inicjatywy, samodzielności oraz odpowiedzialności w wykonywaniu powierzonych zadań;
• umiejętności planowania i organizacji pracy własnej;
• zdolności interpersonalnych, łatwości komunikacji, w tym zwłaszcza mailowej;
• zaangażowania, obowiązkowości, terminowości i dyspozycyjności;
• bardzo dobrej znajomości obsługi komputera oraz Internetu, edytorów tekstów, arkuszy kalkulacyjnych.

Dodatkowym atutem będą:
• doświadczenie w zakresie realizacji projektów międzynarodowych;
• doświadczenie w pracy za granicą i/lub w środowisku międzynarodowym;
• doświadczenie pracy w inicjatywach finansowanych ze środków europejskich w szczególności Programów Ramowych lub programu Horyzont 2020;
• doświadczenie we współpracy ze środowiskiem akademickim;
• doświadczenie w rozliczaniu projektów międzynarodowych;

Wymagane dokumenty: CV w języku polskim oraz list motywacyjny w języku angielskim

Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o przesłanie dokumentów drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@ncn.gov.pl do dnia 15 lipca 2022

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia. Do przesłanego CV lub CV i listu motywacyjnego prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000).
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (Klauzula informacyjna - RODO) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE, która została zamieszczona w BIP Narodowego Centrum Nauki.

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie możliwość wydłużenia terminu składania dokumentów. Informacja
o ewentualnym przedłużeniu czasu trwania konkursu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Centrum Nauki.

Osoby zakwalifikowanie do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione telefonicznie o ich terminie. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://www.ncn.gov.pl/BIP/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centrum.

Podmiot udostępniający informację: Narodowe Centrum Nauki
Informację wytworzył: Dominika Zając
Informację wprowadził do BIP: Magdalena Żukiel
Data wytworzenia informacji: 24-06-2022
Data udostępnienia w BIP: 24-06-2022
Data ostatniej aktualizacji: 24-06-2022

Opublikował: Magdalena Żukiel
Publikacja dnia: 24.06.2022