Praca: Konkurs na stanowisko: Specjalista/Starszy specjalista ds. obsługi technicznej obiektu nr ref. UP/DSO/27/2022

zakończony, data rozstrzygnięcia 31.10.2022 nierozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony (z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony)
Wymiar etatu: pełny / ½ etatu
Liczba miejsc pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Kraków, ul. Twardowskiego 16

Zakres zadań:
• bieżąca eksploatacja i utrzymanie budynku w pełnej sprawności technicznej, w tym systemów, instalacji i urządzeń technicznych;
• kontrola i obsługa techniczna budynku i instalacji: wentylacji i klimatyzacji elektroenergetycznych, grzewczych, wodno-kanalizacyjnych, hydrantowej i ppoż;
• koordynacja usuwania bieżących awarii oraz usterek;
• planowanie, koordynacja i nadzór nad konserwacją, przeglądami technicznymi oraz pracami serwisowymi;
• odpowiedzialność za prowadzenie dokumentacji technicznej budynku;
• nadzór nad pracą podwykonawców i serwisów zewnętrznych;
• współpraca z firmami zewnętrznymi w zakresie technicznego utrzymania budynku.

Oferujemy:
• stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę w prestiżowej agencji finansującej badania naukowe;
• przyjazne miejsce pracy;
• elastyczne godziny pracy;
• możliwość zdobycia dalszego doświadczenia zawodowego;
• udział w szkoleniach oraz konferencjach;
• bezpłatny parking w budynku;
• możliwość korzystania z karty sportowej, prywatnej opieki medycznej i ubezpieczenia grupowego;
• możliwość korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
• terminowo wypłacane wynagrodzenie, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”).

Od kandydatów oczekujemy:
• znajomości budowy i obsługi instalacji i urządzeń elektrycznych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, chłodniczych oraz niskoprądowych;
• uprawnień SEP 1KV;
• umiejętności wykonywania prac konserwacyjnych i instalacyjnych;
• zdolności do pracy na wysokości pow. 3m;
• znajomości obsługi instalacji budynkowych;
• umiejętności diagnozowania awarii i usterek;
• doświadczenia na podobnym stanowisku;
• umiejętności obsługi komputera oraz programów (Word, Excel);
• umiejętności pracy zespołowej i wysoka kultury osobistej.

Wymagane dokumenty: CV (list motywacyjny mile widziany).


Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o przesłanie dokumentów drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@ncn.gov.pl do dnia 25 września 2022 r.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia. Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019, poz. 11781 z późn.zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (Klauzula informacyjna - RODO) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE, która została zamieszczona w BIP Narodowego Centrum Nauki.

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie możliwość wydłużenia terminu składania dokumentów. Informacja
o ewentualnym przedłużeniu czasu trwania konkursu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Centrum Nauki.

Osoby zakwalifikowanie do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione telefonicznie o ich terminie. Informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://www.ncn.gov.pl/BIP/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centrum.

Podmiot udostępniający informację: Narodowe Centrum Nauki
Informację wytworzył: Dominika Zając
Informację wprowadził do BIP: Magdalena Żukiel
Data wytworzenia informacji: 07-09-2022
Data udostępnienia w BIP: 07-09-2022
Data ostatniej aktualizacji: 07-09-2022

Opublikował: Magdalena Żukiel
Publikacja dnia: 07.09.2022