Praca: Konkurs na stanowisko: Księgowa/Księgowy nr ref. UP/DFK/25/2022

zakończony, data rozstrzygnięcia 14.10.2022 nierozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 2
Miejsce wykonywania pracy: Kraków, ul. Twardowskiego 16

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym, w tym m.in:
  • kontrola dowodów księgowych pod względem formalno-rachunkowym,
  • przygotowywanie i weryfikacja płatności w systemie bankowym oraz systemie finansowo-księgowym,
  • uzgadnianie rozliczeń z podmiotami zewnętrznymi oraz pracownikami,
  • ewidencja i dekretacja dowodów księgowych (m.in. faktur, not księgowych, delegacji krajowych i zagranicznych, dokumentów środków trwałych oraz rozliczeń międzyokresowych),
  • ewidencja i dekretacja wyciągów bankowych oraz uzgadnianie dochodów i wydatków zgodnie z klasyfikacją budżetową,
  • rozliczanie operacji wyrażonych w walutach obcych oraz dekretacja różnic kursowych,
  • okresowa analiza obrotów i sald wybranych kont,
  • uzgadnianie obrotów i sald kont z innymi danymi potwierdzającymi prawidłowość dokonanych operacji,
  • prowadzenie ewidencji szczegółowych na potrzeby wewnętrzne Centrum i jednostek zewnętrznych;
 • Analiza kosztów oraz monitorowanie prawidłowości i poziomu wydatkowania środków finansowych w ujęciu tradycyjnym i zadaniowym;
 • Sporządzanie prognoz, raportów, zestawień oraz analiz na podstawie posiadanych danych finansowo-księgowych;
 • Przygotowywanie danych niezbędnych do sporządzenia sprawozdań na potrzeby wewnętrzne Centrum i jednostek zewnętrznych;
 • Udział w przeprowadzanych audytach wewnętrznych i zewnętrznych w zakresie zadań Działu Finansowo-Księgowego;
 • Opracowywanie projektów uregulowań wewnętrznych (procedur, wytycznych i instrukcji) z zakresu obsługi finansowo-księgowej Centrum.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę w prestiżowej agencji finansującej badania naukowe;
 • przyjazne miejsce pracy;
 • elastyczne godziny pracy;
 • możliwość zdobycia dalszego doświadczenia zawodowego;
 • udział w szkoleniach oraz konferencjach;
 • możliwość korzystania z pakietu prywatnej opieki medycznej, karty sportowej i ubezpieczenia grupowego;
 • możliwość korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 • terminowo wypłacane wynagrodzenie, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”);
 •  bezpłatny parking w budynku.

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego – preferowany kierunek rachunkowość,
 • minimum rocznego doświadczenia w księgowości,
 • dobrej znajomości języka angielskiego,
 • dobrej znajomości pakietu MS Office,
 • umiejętności praktycznego stosowania przepisów prawnych,
 • umiejętności planowania i organizacji pracy własnej,
 • samodzielności w wyznaczaniu i realizacji zadań,
 • dokładności i skrupulatności,
 • umiejętności analitycznego myślenia.

Wymagane dokumenty: CV, mile widziany list motywacyjny

Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o przesłanie CV oraz ew. listu motywacyjnego drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@ncn.gov.pl do dnia 24 września 2022 r. 

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia. Do przesłanego CV prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000). Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (Klauzula informacyjna - RODO) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE, która została zamieszczona w BIP Narodowego Centrum Nauki.”

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.
Zastrzegamy sobie możliwość wydłużenia terminu składania dokumentów. Informacja
o ewentualnym przedłużeniu czasu trwania konkursu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Centrum Nauki.

Osoby zakwalifikowanie do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione telefonicznie o ich terminie. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://www.ncn.gov.pl/BIP/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centrum.

Podmiot udostępniający informację: Narodowe Centrum Nauki
Informację wytworzył: Dominika Zając
Informację wprowadził do BIP: Magdalena Duer-Wójcik
Data wytworzenia informacji: 25-08-2022
Data udostępnienia w BIP: 25-08-2022
Data ostatniej aktualizacji: 25-08-2022

Opublikował: Magdalena Żukiel
Publikacja dnia: 25.08.2022