Praca: Nabór osób chętnych do współpracy na podstawie umów cywilnoprawnych w Zespole ds. informacji i promocji Nr ref. UC/ZIP/28/2022

zakończony, data rozstrzygnięcia 31.10.2022 nierozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki poszukuje osób chętnych do współpracy
na podstawie umów cywilnoprawnych w Zespole ds. informacji i promocji
Nr ref. UC/ZIP/28/2022

Organizator: Narodowe Centrum Nauki
Rodzaj umowy: umowa cywilnoprawna
Czas pracy: ok. 35 godzin w tygodniu (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura)
Liczba miejsc pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Kraków, ul. Twardowskiego 16 / praca zdalna

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wsparcie zespołu w prowadzeniu działań informacyjno-promocyjnych (między innymi w przygotowywaniu tekstów na stronę internetową, do broszur promocyjnych NCN oraz treści na profile NCN w mediach społecznościowych);
 • monitoring mediów tradycyjnych i społecznościowych pod kątem treści dotyczących działalności Narodowego Centrum Nauki;
 • pomoc w przygotowaniu baz danych oraz zestawień i wykazów niezbędnych dla zespołu ds. informacji i promocji;
 • pomoc w przygotowaniu i wysyłce materiałów informacyjnych i promocyjnych;
 • wsparcie w organizowaniu wydarzeń promocyjnych;
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Narodowego Centrum Nauki.

Oferujemy:

 • elastyczne godziny pracy;
 • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego;
 • przyjazne miejsce pracy;
 • terminowo wypłacane wynagrodzenie;
 • możliwość korzystania z parkingu w budynku;
 • możliwość częściowo pracy zdalnej.

Od kandydatów oczekujemy:;

 • wykształcenia wyższego lub bycia studentem ostatnich lat studiów;
 • zainteresowania sprawami nauki i organizacji życia naukowego;
 • lekkiego pióra, mile widziane wcześniejsze doświadczenie w redagowaniu tekstów, przygotowywaniu materiałów informacyjnych i promocyjnych;
 • komunikatywnej znajomości języka angielskiego;
 • znajomości obsługi komputera, zwłaszcza edytorów tekstów oraz arkuszy kalkulacyjnych;
 • samodzielności, odpowiedzialności oraz rzetelności w wykonywaniu powierzonych zadań;
 • umiejętności planowania i organizacji pracy własnej;
 • analitycznego myślenia;
 • inicjatywy i zaangażowania;
 • otwartości i łatwości w nawiązywaniu kontaktów;
 • wysokiej kultury osobistej.
 • mile widziane doświadczenie w pracy zdalnej.

Wymagane dokumenty: CV oraz tekst własnego autorstwa o dowolnej tematyce związanej z działalnością Narodowego Centrum Nauki (może dotyczyć np. wybranego projektu finansowanego przez centrum). Artykuł powinien być przygotowany z myślą o publikacji na stronie NCN i mieć objętość od 1800 do 2000 znaków ze spacjami.

Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o przesłanie CV oraz/i listu motywacyjnego drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@ncn.gov.pl do dnia 2 października 2022 r.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia. Do przesłanego CV prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000). Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (Klauzula informacyjna - RODO) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE, która została zamieszczona w BIP Narodowego Centrum Nauki.”

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie możliwość wydłużenia terminu składania dokumentów. Informacja
o ewentualnym przedłużeniu czasu trwania konkursu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Centrum Nauki.

Osoby zakwalifikowanie do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione telefonicznie o ich terminie. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://www.ncn.gov.pl/BIP/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centrum.

Podmiot udostępniający informację: Narodowe Centrum Nauki
Informację wytworzył: Dominika Zając
Informację wprowadził do BIP: Magdalena Duer-Wójcik
Data wytworzenia informacji: 12-09-2022
Data udostępnienia w BIP: 13-09-2022
Data ostatniej aktualizacji: 13-09-2022

Opublikował: Magdalena Duer-Wójcik
Publikacja dnia: 13.09.2022