Praca: Nabór osób chętnych do współpracy w ramach umów cywilnoprawnych w Zespole Księgowym w Dziale Finansowo-Księgowym Nr ref. UC/DFK/33/2022

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

Rodzaj umowy: umowa cywilnoprawna
Czas pracy: ok. 35 godzin w tygodniu (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura)
Liczba miejsc pracy: 2
Miejsce wykonywania pracy: Kraków, ul. Twardowskiego 16 / praca zdalna

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wprowadzanie danych do systemów finansowo-kadrowo-księgowych;
 • bieżąca weryfikacja zleceń płatności w banku;
 • wsparcie pracowników w zakresie rozliczania podróży służbowych;
 • wsparcie pracowników w zakresie rozliczania zwrotu kosztów podróży ekspertów krajowych i zagranicznych;
 • bieżąca weryfikacja i ewidencja dokumentów;
 • przygotowanie zestawień oraz statystyk;
 • przygotowanie korespondencji seryjnych;
 • zapewnienie podstawowej obsługi administracyjno-biurowej;
 • wsparcie zespołu w realizowanych zadaniach.

Oferujemy:

 • elastyczne godziny pracy;
 • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego;
 • przyjazne miejsce pracy;
 • terminowo wypłacane wynagrodzenie;
 • możliwość korzystania z parkingu w budynku;
 • możliwość częściowo pracy zdalnej.

Od kandydatów oczekujemy:;

 • wykształcenia wyższego lub w trakcie studiów (zaocznych/wieczorowych – preferowany kierunek rachunkowość, ekonomia);
 • ogólnej znajomości przepisów regulujących działalność Narodowego Centrum Nauki;
 • bardzo dobrej znajomość obsługi komputera (Excel, Word);
 • dobrej znajomości języka angielskiego;
 • samodzielności, odpowiedzialności oraz rzetelności w wykonywaniu powierzonych zadań;
 • umiejętności planowania i organizacji pracy własnej;
 • analitycznego myślenia;
 • inicjatywy i zaangażowania;
 • dokładności i skrupulatności;
 • otwartości i łatwości w nawiązywaniu kontaktów;
 • znajomość przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.01.2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej;
 • mile widziane doświadczenie w pracy zdalnej.

Wymagane dokumenty: CV, list motywacyjny mile widziany

Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o przesłanie CV lub CV i listu motywacyjnego drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@ncn.gov.pl do dnia 13 listopada 2022 r.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia. Do przesłanego CV prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000).
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (Klauzula informacyjna - RODO) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE, która została zamieszczona w BIP Narodowego Centrum Nauki.”

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.
Zastrzegamy sobie możliwość wydłużenia terminu składania dokumentów. Informacja
o ewentualnym przedłużeniu czasu trwania konkursu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Centrum Nauki.

Osoby zakwalifikowanie do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione telefonicznie o ich terminie. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://www.ncn.gov.pl/BIP/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centrum.

Podmiot udostępniający informację: Narodowe Centrum Nauki
Informację wytworzył: Dominika Zając
Informację wprowadził do BIP: Magdalena Duer-Wójcik
Data wytworzenia informacji: 19-10-2022
Data udostępnienia w BIP: 19-10-2022
Data ostatniej aktualizacji: 19-10-2022

Opublikował: Magdalena Żukiel
Publikacja dnia: 19.10.2022