Praca: Koordynator Zespołu Księgowego nr ref.: UP/DFK/6/2023

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

Pracodawca: Narodowe Centrum Nauki
Komórka organizacyjna: Zespół Księgowy w strukturze Działu Finansowo-Księgowego
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba wakatów: 1
Miejsce wykonywania pracy: Kraków, ul. Twardowskiego 16

Zakres zadań:

 • koordynowanie prac i zarządzanie 5-osobowym zespołem,
 • udzielanie wsparcia współpracownikom w zakresie realizowanych przez nich zadań,
 • kontrola formalno – rachunkowa dokumentów księgowych, ich dekretacja i ewidencja w systemie finansowo-księgowym,
 • bieżące uzgadnianie obrotów i sald kont księgowych,
 • udział w procesach zamykania okresów sprawozdawczych oraz przygotowywania sprawozdawczości,
 • analiza kosztów ponoszonych na finansowanie zadań Centrum oraz monitorowanie prawidłowości wydatkowania środków,
 • sporządzanie informacji, raportów i zestawień na podstawie ksiąg rachunkowych,
 • opracowywanie dokumentacji wewnętrznej oraz procedur z zakresu obsługi finansowo-księgowej,
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Centrum w zakresie procesów obsługiwanych przez Zespół Księgowy.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę w wyjątkowej organizacji realizującej misję finansowania i wspierania badań naukowych,
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kompetencji, doświadczenia oraz podejmowanej odpowiedzialności, w tym również dodatki stażowe oraz wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastki”),
 • ciekawą pracę w twórczym środowisku,
 • przyjazne miejsce pracy
 • elastyczne godziny pracy,
 • praca w trybie hybrydowym,
 • możliwość dalszego rozwoju kompetencji zawodowych poprzez udział w szkoleniach i konferencjach,
 • bezpłatny parking,
 • możliwość korzystania z karty sportowej, ubezpieczenia medycznego i ubezpieczenia grupowego,
 • świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Oczekiwania od kandydatów:

 • wykształcenie wyższe (preferowany kierunek rachunkowość),
 • preferowane 5-letnie doświadczenie w rachunkowości (minimum 3 lata), w tym 2 lata w kierowaniu zespołem pracowników,
 • bardzo dobra znajomość narzędzi MS Office i aplikacji finansowo-księgowych,
 • umiejętności interpersonalne,
 • umiejętność planowania i organizacji pracy zespołowej oraz własnej,
 • inicjatywa, zaangażowanie i samodzielność w realizacji zadań,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • dokładność i rzetelność,
 • dobra znajomość języka angielskiego.

Mile widziane:

 • praktyczna znajomość przepisów regulujących zagadnienia finansowo – księgowe w jednostkach sektora finansów publicznych,
 • ogólna znajomość przepisów i zakresu działalności Narodowego Centrum Nauki,
 • pogłębiona znajomość funkcjonalności programu Comarch ERP Optima,
 • doświadczenie w pracy w elektronicznym systemie obiegu dokumentów księgowych.

Wymagane dokumenty: CV. List motywacyjny mile widziany.

Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o przesłanie dokumentów drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@ncn.gov.pl do dnia 11 maja 2023 r.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia. Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000). Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (Klauzula informacyjna - RODO) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE, która została zamieszczona w BIP Narodowego Centrum Nauki.”

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie możliwość wydłużenia terminu składania dokumentów. Informacja o ewentualnym przedłużeniu czasu trwania konkursu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Centrum Nauki oraz w serwisach rekrutacyjnych.

Osoby zakwalifikowanie do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione telefonicznie o ich terminie. Informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://www.ncn.gov.pl/BIP/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: 539 072 109

Narodowe Centrum Nauki jest agencją wykonawczą (jednostką sektora finansów publicznych) powołaną do wspierania działalności naukowej w zakresie badań podstawowych, czyli prac empirycznych lub teoretycznych mających przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne. Przyznawanie finansowania na badania dla naukowców z całej Polski odbywa się w formie konkursowej. Szczegółowe informacje o działalności Centrum można znaleźć na stronie internetowej: https://www.ncn.gov.pl/

Podmiot udostępniający informację: Narodowe Centrum Nauki
Informację wytworzył: Maciej Łytek
Data wytworzenia informacji: 7-04-2023
Data udostępnienia w BIP: 7-04-2023
Data ostatniej aktualizacji: 7-04-2023

Opublikował: Magdalena Żukiel
Publikacja dnia: 07.04.2023