Praca: Konkurs na stanowisko: Współpraca w ramach umowy cywilnoprawnej w Zespole Radców Prawnych nr ref.: UC/ZRP/8/2023

data przyjmowania zgłoszeń 18.06.2023, data rozstrzygnięcia 14.07.2023 nierozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

Dział/Zespół: ZRP
Rodzaj umowy: umowa cywilnoprawna
Wymiar czasu pracy: pełny
Liczba miejsc pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Kraków, ul. Twardowskiego 16,

Zakres zadań:
• wsparcie Zespołu Radców Prawnych w obsłudze administracyjnej i kancelaryjnej,
• przygotowywanie projektów pism, wyszukiwanie orzecznictwa sądowego, w razie konieczności badanie akt sądowych,
• pomoc w przygotowaniu baz danych i zestawień dokumentów, wykazów niezbędnych dla Zespołu Radców Prawnych,
• współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Narodowego Centrum Nauki.

Oferujemy:

• możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w prestiżowej agencji finansującej badania naukowe,
• elastyczne godziny pracy,
• możliwość pracy zdalnej według indywidualnych ustaleń,
• przyjazne miejsce pracy,
• możliwość korzystania z parkingu w budynku,

Od kandydatów oczekujemy:

• wykształcenia wyższego, preferowane kierunkowe, lub statusu studenta podczas ostatnich lat studiów,
• ogólnej znajomości przepisów regulujących działalność Narodowego Centrum Nauki,
• bardzo dobrej znajomości obsługi komputera (Excel, Word),
• samodzielności, odpowiedzialności oraz rzetelności w wykonywaniu powierzonych zadań,
• umiejętności planowania i organizacji pracy własnej,
• analitycznego myślenia,
• inicjatywy i zaangażowania,
• otwartości i łatwości w nawiązywaniu kontaktów,
• wysokiej kultury osobistej.

Wymagane dokumenty: CV


Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o przesłanie dokumentów drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@ncn.gov.pl do dnia 18 czerwca 2023 r.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia. Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:


„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. z 2018 poz. 1000).
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (Klauzula informacyjna - RODO) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE, która została zamieszczona w BIP Narodowego Centrum Nauki.”

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.


Zastrzegamy sobie możliwość wydłużenia terminu składania dokumentów. Informacja
o ewentualnym przedłużeniu czasu trwania konkursu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Centrum Nauki.


Osoby zakwalifikowanie do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione telefonicznie o ich terminie. Informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://www.ncn.gov.pl/BIP/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centrum.


Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: 539 072 109

Opublikował: Magdalena Żukiel
Publikacja dnia: 24.05.2023