To jest wersja archiwalna z dnia 01.06.2021, zobacz aktualną wersję tej informacji.
Zmiany wprowadzono z powodu: przedłużenie terminu naboru wniosków

Praca: Konkurs na stanowisko: Starszy informatyk w Zespole ds. teleinformatycznych nr ref. UP/ZTI/10/2021

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony ( z możliwością zawarcia umowy na czas nieokreślony)
Wymiar etatu: pełny
Liczba miejsc pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Kraków, ul. Twardowskiego 16

Zakres zadań:

• wsparcie użytkowników w zakresie obsługi systemów IT;
• instalacja i administracja systemów operacyjnych Microsoft Windows;
• konfiguracja sprzętu komputerowego i sieciowego (aktywne urządzenia bezpieczeństwa, serwery, stacje robocze, drukarki, urządzenia wielofunkcyjne);
• zarządzanie bezpieczeństwem sieci, administracja klastrem urządzeń firewall;
• prowadzenie rejestru sprzętu i oprogramowania;
• utrzymanie prawidłowej komunikacji sieciowej z infrastrukturą zewnętrzną;
• przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie IT.

Oferujemy:
• stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę w prestiżowej agencji finansującej badania naukowe;
• przyjazne miejsce pracy;
• elastyczne godziny pracy;
• możliwość zdobycia dalszego doświadczenia zawodowego;
• udział w szkoleniach oraz konferencjach;
• bezpłatny parking w budynku;
• możliwość korzystania z karty sportowej i ubezpieczenia grupowego;
• możliwość korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
• terminowo wypłacane wynagrodzenie, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”).

Od kandydatów oczekujemy:
• wykształcenia wyższego;
• zaawansowanej znajomości systemów operacyjnych i pakietów biurowych firmy Microsoft;
• doświadczenia w administracji systemów operacyjnych MS Windows: Active Directory, MS Exchange, IIS;
• znajomości technologii bazodanowej MS SQL Serwer (programowanie baz danych);
• znajomości zagadnień związanych z sieciami lokalnymi Ethernet oraz protokołów i usług (TCP/IP, DNS, DHCP);
• umiejętności konfiguracji sieciowych urządzeń aktywnych (urządzenia bezpieczeństwa – firewall, IDP, switche, routery) oraz umiejętności konfiguracji urządzeń, sieci WiFi;
• praktycznej znajomości konfiguracji bezpieczeństwa sieci;
• znajomości platform wirtualizacyjnych;
• podstawowej wiedzy z zakresu tworzenia i publikacji treści w Internecie;
• dobrej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie;
• samodzielności oraz odpowiedzialności w wykonywaniu powierzonych zadań;
• umiejętności planowania i organizacji pracy własnej;
• umiejętności analitycznego myślenia;
• inicjatywy i zaangażowania;
• wysokiej kultury osobistej.

Wymagane dokumenty: CV (list motywacyjny mile widziany).


Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o przesłanie dokumentów drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@ncn.gov.pl do dnia 13 czerwca 2021 r.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia. Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:


„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000).
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (Klauzula informacyjna - RODO) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE, która została zamieszczona w BIP Narodowego Centrum Nauki.”

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.


Zastrzegamy sobie możliwość wydłużenia terminu składania dokumentów. Informacja
o ewentualnym przedłużeniu czasu trwania konkursu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Centrum Nauki.


Osoby zakwalifikowanie do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione telefonicznie o ich terminie. Informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://www.ncn.gov.pl/BIP/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centrum.

Podmiot udostępniający informację: Narodowe Centrum Nauki
Informację wytworzył: Dominika Zając
Informację wprowadził do BIP: Magdalena Żukiel
Data wytworzenia informacji:01-06-2021
Data udostępnienia w BIP:01-06-2021
Data ostatniej aktualizacji: 01-06-2021

Opublikował: Magdalena Żukiel
Publikacja dnia: 01.06.2021