To jest wersja archiwalna z dnia 05.01.2023, zobacz aktualną wersję tej informacji.
Zmiany wprowadzono z powodu: Rozstrzygnięcie rekrutacji

Praca: Konkurs na stanowisko: Specjalista ds. Obsługi Technicznej Obiektu nr ref.: UP/DSO/1/2023

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

Dział/Zespół: DSO
Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony
Wymiar etatu: pełny
Liczba wakatów: 1
Miejsce wykonywania pracy: Kraków, ul. Twardowskiego 16

Zakres zadań:

 • bieżąca eksploatacja i utrzymanie budynku w pełnej sprawności technicznej, w tym systemów, instalacji i urządzeń technicznych;
 • kontrola i obsługa techniczna budynku i instalacji: wentylacji i klimatyzacji elektroenergetycznych, grzewczych, wodno-kanalizacyjnych, hydrantowej i ppoż;
 • koordynacja usuwania bieżących awarii oraz usterek;
 • planowanie, koordynacja i nadzór nad konserwacją, przeglądami technicznymi oraz pracami serwisowymi;
 • odpowiedzialność za prowadzenie dokumentacji technicznej budynku;
 • nadzór nad pracą podwykonawców i serwisów zewnętrznych;
 • współpraca z firmami zewnętrznymi w zakresie technicznego utrzymania budynku.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę w prestiżowej agencji finansującej badania naukowe;
 • ciekawą pracę w międzynarodowym środowisku;
 • przyjazne miejsce pracy;
 • elastyczne godziny pracy;
 • możliwość pracy w trybie hybrydowym;
 • możliwość zdobycia dalszego doświadczenia zawodowego;
 • udział w szkoleniach oraz konferencjach;
 • bezpłatny parking w budynku;
 • możliwość korzystania z karty sportowej, ubezpieczenia medycznego i ubezpieczenia grupowego;
 • możliwość korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia, w tym również dodatki roczne (tzw. „trzynastki”).

Oczekiwania od kandydatów:

 • znajomość budowy i obsługi instalacji i urządzeń elektrycznych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, chłodniczych oraz niskoprądowych;
 • uprawnienia SEP 1KV;
 • zdolności do pracy na wysokości pow. 3m;
 • znajomość obsługi instalacji budynkowych;
 • umiejętność diagnozowania awarii i usterek;
 • ogólna znajomość przepisów regulujących działalność NCN;
 • znajomość narzędzi MS Office;
 • umiejętność planowania i organizacji pracy własnej, w tym pracy pod presją czasu
 • inicjatywa, zaangażowanie i samodzielność w realizacji zadań,
 • dokładność i rzetelność,
 • wysoka kultura osobista.

Wymagane dokumenty: CV, list motywacyjny mile widziany.

Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o przesłanie dokumentów drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@ncn.gov.pl do dnia 27 stycznia 2023 r. 

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia. Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000). Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (Klauzula informacyjna - RODO) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE, która została zamieszczona w BIP Narodowego Centrum Nauki.”

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie możliwość wydłużenia terminu składania dokumentów. Informacja
o ewentualnym przedłużeniu czasu trwania konkursu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Centrum Nauki.

Osoby zakwalifikowanie do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione telefonicznie o ich terminie. Informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://www.ncn.gov.pl/BIP/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: 539 072 109

Podmiot udostępniający informację: Narodowe Centrum Nauki
Informację wytworzył:Maciej Łytek
Data wytworzenia informacji: 05-01-2023
Data udostępnienia w BIP: 05-01-2023
Data ostatniej aktualizacji: 05-01-2023

Opublikował: Magdalena Duer-Wójcik
Publikacja dnia: 05.01.2023