Praca: Ogłoszenie o naborze osób chętnych do współpracy w ramach umów cywilnoprawnych w Dziale Obsługi Wniosków Nr ref. UC/DOW/4/2023

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

W związku z pracami prowadzonymi przez Dział Obsługi Wniosków, Narodowe Centrum Nauki poszukuje osób chętnych do współpracy na podstawie umów cywilnoprawnych Nr ref. UC/DOW/4/2023

Rodzaj umowy: umowa cywilnoprawna
Czas pracy: ok 35 godzin w tygodniu (praca od poniedziałku do piątku)
Liczba miejsc pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Kraków, ul. Twardowskiego 16


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:


• udzielanie informacji, dotyczących konkursów na badania finansowane przez Narodowe Centrum Nauki, sposobu składania wniosków oraz ogólnej działalności Centrum;
• pomoc w przygotowywaniu instrukcji oraz wytycznych do składania wniosków;
• pomoc w przygotowywaniu i wysyłce decyzji;
• pomoc w przygotowywaniu posiedzeń Zespołów Ekspertów.

Oferujemy:

• możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w prestiżowej agencji finansującej badania naukowe;
• elastyczne godziny pracy;
• możliwość pracy zdalnej według indywidualnych ustaleń;
• przyjazne miejsce pracy;
• możliwość korzystania z parkingu w budynku

Od kandydatów oczekujemy:


• wyższego wykształcenia lub studenci ostatnich lat studiów;
• dobrej znajomości języka angielskiego;
• ogólnej znajomości przepisów regulujących działalność Narodowego Centrum Nauki oraz przepisów wynikających z KPA;
• dobrej znajomość obsługi komputera (Excel, Word);
• inicjatywy i zaangażowania;
• samodzielności, odpowiedzialności oraz rzetelności i odpowiedzialności w wykonywaniu powierzonych zadań;
• umiejętności planowania i organizacji pracy własnej;
• dokładności i skrupulatności;
• otwartości i łatwości w nawiązywaniu kontaktów;
• dyspozycyjności w dni robocze w godzinach pracy biura.

Dodatkowym atutem będzie doświadczenie związane z pracą w administracji publicznej, oraz/lub praca przy obsłudze administracyjnej projektów.

Wymagane dokumenty: CV


Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o przesłanie CV drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@ncn.gov.pl do dnia 17 lutego 2023


W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia. Do przesłanego CV prosimy dołączyć niniejszą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000). Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (Klauzula informacyjna - RODO) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE, która została zamieszczona w BIP Narodowego Centrum Nauki.”


Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.
Zastrzegamy sobie możliwość wydłużenia terminu składania dokumentów. Informacja
o ewentualnym przedłużeniu czasu trwania konkursu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Centrum Nauki.


Osoby zakwalifikowanie do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione telefonicznie o ich terminie. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://www.ncn.gov.pl/BIP/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centrum.

Podmiot udostępniający informację: Narodowe Centrum Nauki
Informację wytworzył: Maciej Łytek
Data wytworzenia informacji: 03-02-2023
Data udostępnienia w BIP: 03-02-2023
Data ostatniej aktualizacji: 03-02-2023

Opublikował: Magdalena Żukiel
Publikacja dnia: 03.02.2023