Dostęp do informacji publicznej

Jeżeli w Biuletynie Informacji Publicznej nie ma informacji, której Państwo poszukujecie prosimy o kontakt:

  • tel: +48 12 34 19 189
  • fax:  +48 12 34 19 099  
  • e-mail: aleksandra.kostuch@ncn.gov.pl
  • adres: ul. Twardowskiego 16, 30-312 Kraków

Jeśli informacja może być przekazana niezwłocznie, uzyskacie ją Państwo przez telefon lub na wskazany adres e-mail.
W pozostałych przypadkach, zgodnie art. 14 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej
z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. 2001 nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej będzie udostępniona na wniosek. Prosimy o jego czytelne i dokładne wypełnienie i przesłanie do Narodowego Centrum Nauki, na adres e-mail: bip@ncn.gov.pl.
Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w tym czasie, podmiot - zobowiązany do jej udostępnienia - powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie w jakim udostępni informację, nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
Ograniczenie dostępu do informacji publicznej ma miejsce jedynie w przypadku informacji niejawnych lub innych tajemnic ustawowo chronionych.
Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania jeśli informacja nie może być udostępniona w sposób lub formie określonym we wniosku, przez organ władzy publicznej następuję w drodze decyzji. Do decyzji stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.
Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępniania (nośnikiem typu Cd, DVD, USB) lub koniecznością przekształcania informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę
w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

  • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (DOC) (PDF)

Informujemy, że wnioski o udostępnienie informacji publicznej można składać także za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej. Po zalogowaniu się jako rodzaj pisma proszę wybrać "wniosek".

Podmiot udostępniający informację: Narodowe Centrum Nauki
Informację wytworzył: Sebastian Szytuła
Informację wprowadził do BIP: Sebastian Szytuła
Data wytworzenia informacji: 7-12-2010
Data udostępnienia w BIP: 7-12-2010
Data ostatniej aktualizacji: 9-12-2022Opublikował: Magdalena Duer-Wójcik
Wytworzył: sebastian szytula
Ostatnia aktualizacja: 09.12.2022
Dokument z dnia: 07.12.2010
Wersje archiwalne tej strony
Wersja do druku