Fundusz Współpracy Dwustronnej ma na celu wzmocnienie stosunków dwustronnych między Państwami-Darczyńcami (Norwegią, Islandią i Lichtensteinem) a Państwami-Beneficjentami. FWD wspiera tworzenie sieci kontaktów, wymianę, dzielenie się i przekazywanie wiedzy, technologii, doświadczeń oraz najlepszych praktyk jak również poszukiwania partnerów dla projektów partnerskich z darczyńcami oraz rozwój takich partnerstw.

Funduszem zarządza Krajowy Punkt Kontaktowy.