Powrót do sekcji Raportowanie projektów z NCN

  1. Jak w formularzu raportu wprowadzić dane nowego kierownika projektu po zawarciu aneksu do umowy?

    Wprowadzenie danych nowego kierownika projektu jest możliwe poprzez opcję „Zmień kierownika” udostępnianą na prośbę skierowaną do opiekuna projektu w NCN (telefonicznie, mailowo, pisemnie). Dane należy pobrać z Bazy Wiedzy o Nauce Polskiej (BWNP).

  2. W jaki sposób zaktualizować dane kierownika projektu/ stażysty takie jak np. nazwisko, tytuł/stopień naukowy?

    Aktualizacja danych kierownika projektu/ stażysty możliwa jest na jego prośbę skierowaną do opiekuna projektu w NCN (telefonicznie, mailowo, pisemnie), który następnie w sekcji „Zespół projektowy” odblokuje do edycji rekord z danymi. Po dokonaniu zmiany danych przez redaktora głównego, opiekun projektu powinien zostać o tym fakcie poinformowany, aby rekord został ponownie zablokowany.

    Uwaga! Nie należy aktualizować danych poprzez opcję „Zmień kierownika”.