Powrót do sekcji Raportowanie projektów z NCN

 1. Czy sprawozdanie merytoryczne powinno zostać dołączone do raportu cząstkowego?

  Sprawozdanie merytoryczne należy dołączyć do raportu cząstkowego obowiązkowo w przypadku, gdy w wyniku realizacji projektu nie powstały żadne publikacje.

 2. Co powinno zawierać sprawozdanie merytoryczne?

  Sprawozdanie merytoryczne powinno zostać sporządzone w podziale na sekcje: „Osiągnięcia”, „Uzyskane wyniki”, „Realizowane cele”, „Wpływ na dyscyplinę”.

  Sprawozdanie merytoryczne można opracować na dwa sposoby:

  • bezpośrednio w formularzu w systemie OSF – do kolejnych zakładek wpisuje się wymaganą treść. Zakładki otwiera się poprzez opcję „Edytuj”, a wpisany tekst zapisuje przy pomocy opcji „Zapisz” w każdym oknie lub
  • w osobnym pliku, który należy załączyć do raportu. Jedynym akceptowanym formatem jest PDF. Tekst zamieszczony w pliku musi mieć taką samą strukturę jak treść, która byłaby wpisana do zakładek w formularzu (jest to wymóg formalny, który podlega weryfikacji). Tekst musi więc zostać podzielony na poszczególne sekcje, takie jak w formularzu w systemie OSF.

   

 3. Jak obszerne powinno być sprawozdanie merytoryczne?

  Sprawozdanie merytoryczne powinno obejmować maksymalnie 5 stron zdefiniowanego maszynopisu (rozmiar strony – A4, typ czcionki – Times New Roman, wielkość czcionki – przynajmniej 11 pkt, interlinia – pojedyncza, marginesy boczne – 2 cm, dolne – 1,5 cm).

  W przypadku wypełniania sprawozdania merytorycznego w polach zakładek należy sprawdzić poprzez opcję „Wydruk”, czy sprawozdanie nie przekracza 5 stron zdefiniowanego maszynopisu. Jeżeli sprawozdanie merytoryczne dołączane jest w postaci pliku PDF, system OSF uniemożliwia załączenie plików przekraczających 5 stron zdefiniowanego maszynopisu.

 4. W jakim języku należy sporządzić sprawozdanie merytoryczne?

  Sprawozdanie merytoryczne należy sporządzić w języku polskim.