Powrót do sekcji Raportowanie projektów z NCN

  1. Jak w formularzu raportu wprowadzić dane nowego kierownika projektu po zawarciu aneksu do umowy?

    Wprowadzenie danych nowego kierownika projektu jest możliwe poprzez opcję „Zmień kierownika” dostępną na prośbę skierowaną do opiekuna projektu w NCN (telefonicznie, mailowo, pisemnie). Dane należy pobrać z Bazy Wiedzy o Nauce Polskiej (BWNP). W przypadku osób nieposiadających stopnia doktora, których dane nie są wprowadzone do BWNP, należy wybrać opcję „Spoza bazy”.

  2. W jaki sposób zaktualizować dane kierownika projektu/stażysty/stypendysty takie jak nazwisko, tytuł/stopień naukowy?

    Możliwość aktualizacji danych kierownika projektu/stażysty/stypendysty następuje na jego prośbę skierowaną do opiekuna projektu w NCN (telefonicznie, mailowo, pisemnie), który następnie w sekcji „Zespół projektowy” odblokowuje do edycji rekord z danymi. Po dokonaniu zmiany danych przez redaktora głównego opiekun projektu powinien zostać o tym fakcie poinformowany, aby rekord został ponownie zablokowany.

    Uwaga! Nie należy aktualizować danych poprzez opcję „Zmień kierownika”.