Powrót do sekcji Raportowanie projektów z NCN

Jak zmienić dane podmiotu realizującego w formularzu raportu końcowego po zawarciu aneksu do umowy?

Dane podmiotu realizującego importowane są automatycznie z wniosku poprzez system OSF. W przypadku konieczności zmiany jednostki realizującej projekt należy zgłosić taką potrzebę do opiekuna projektu w NCN, który wprowadza do raportu poprawne dane nowej jednostki realizującej projekt. Wprowadzenie zmian jest dopuszczalne tylko w sytuacji, gdy został zawarty aneks do umowy lub nastąpiły zmiany organizacyjne podmiotu realizującego.