Raport końcowy – stopnie, tytuły naukowe


Powrót do sekcji Jak prawidłowo sporządzić raport z realizacji projektu badawczego, stażu lub stypendium finansowanego ze srodków NCN?

Jeśli dzięki realizacji projektu zostały uzyskane przez kierownika projektu/stypendystę/stażystę oraz pozostałych wykonawców projektu stopnie/tytuły naukowe to można je wykazać poprzez podanie imienia i nazwiska wykonawcy, stopnia/tytułu naukowego, daty jego uzyskania oraz tytułu rozprawy.