Powrót do sekcji Raportowanie projektów z NCN

Jak w formularzu raportu zmienić dane podmiotu realizującego po zawarciu aneksu do umowy?

Dane podmiotu realizującego importowane są automatycznie z umowy poprzez system OSF. W przypadku konieczności zmiany jednostki realizującej projekt należy zgłosić taką potrzebę (telefonicznie, mailowo, pisemnie) do opiekuna projektu w NCN, który wprowadza do raportu poprawne dane nowej jednostki realizującej projekt.