Powrót do sekcji Raportowanie projektów z NCN

  1. Jakie informacje należy podać w sekcji „Informacje o stażu” i w przypadku których konkursów?

    Sekcję „Informacje o stażu” należy uzupełnić w przypadku konkursu SONATINA. Wymagane jest podanie nazwy i adresu zagranicznego ośrodka naukowego, w którym odbywał się staż, okresu realizacji stażu w miesiącach, terminów jego rozpoczęcia i zakończenia oraz danych opiekuna naukowego.

  2. W jaki sposób wypełnić sekcję „Informacje o stażu”, jeżeli staż się jeszcze nie odbył?

    W przypadku, gdy staż jeszcze się nie odbył należy uzupełnić wymagane dane dotyczące planowanego stażu, a w polu tekstowym poinformować, że staż dopiero się odbędzie.