Powrót do sekcji Raportowanie projektów z NCN

 1. Czy sekcja ta może pozostać niewypełniona?

  Nie, w przypadku braku form upowszechniania wyników w okresie sprawozdawczym należy wybrać opcję „Nie dotyczy” w którejkolwiek z form upowszechniania wyników.

 2. Czy w przypadku udziału w konferencji naukowej w sekcji „Upowszechnianie wyników ” dopuszcza się zamieszczanie streszczeń konferencyjnych?

  Nie, w sekcji tej w polu dotyczącym udziału w konferencjach i sympozjach należy zamieścić jedynie krótki opis zawierający maksymalnie 2000 znaków (w przypadku pozostałych form upowszechniania wyników opis może zawierać maksymalnie 300 znaków).

 3. Czy istnieje możliwość załączenia posterów?

  Nie, w sekcji „Upowszechnianie wyników” nie ma możliwości załączania żadnych plików. Możliwe jest wyłącznie wprowadzanie opisów.

 4. Jakie informacje należy zawrzeć w polu: „Zamieszczanie pozycji w publicznej bazie danych”?

  W polu tym należy ująć informacje dotyczące zamieszczenia wyników projektu w publicznych bazach danych takich jak np. PubMed, ChemProt, PDB, GenBank itp.