Formularze danych jednostek – baza linków


Zbiór linków do formularzy danych jednostek, zawierających wszystkie informacje dotyczące statusu jednostki zatrudniającej kierownika projektu badawczego, które osoba wypełniająca wniosek o finansowanie kierowany do Narodowego Centrum Nauki musi wprowadzić do systemu OSF dla każdego wniosku z osobna. Baza linków ma charakter informacyjny. Narodowe Centrum Nauki nie odpowiada za aktualność podlinkowanych formularzy.


Informacja dla wypełniających wnioski: jeśli baza nie zawiera odnośnika do formularza z danymi Państwa jednostki, uprzejmie prosimy o kontakt z działem administracyjnym lub finansowym właściwym dla Państwa jednostki w celu otrzymania niezbędnych danych.

Informacja dla działów administracyjnych oraz finansowych jednostek: w razie konieczności edycji poniższych danych lub dodania odnośnika do formularza jednostki, której nie ma w poniższym spisie, uprzejmie prosimy o kontakt z p. Barbarą Kanią-Dec, tel. 12 341 90 32.


Dane jednostek

 1. Akademia Finansów i Biznesu Vistula:
 2. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 3. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 4. Akademia Ignatianum w Krakowie
 5. Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
 6. Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
 7. Akademia Morska w Szczecinie
 8. Akademia Pomorska w Słupsku
 9. Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
 10. Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu
 11. Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
 12. Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
 13. Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
 14. Branżowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Elektrycznych KOMEL
 15. Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Włókienniczych POLMATEX-CENARO
 16. Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk
 17. Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk
 18. Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk
 19. Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk
 20. Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 21. Gdański Uniwersytet Medyczny
 22. Główny Instytut Górnictwa
 23. Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk
 24. Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur
 25. Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk
 26. Instytut Badawczy Leśnictwa
 27. Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk
 28. Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M. Nałęcza PAN
 29. Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk
 30. Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego
 31. Instytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk
 32. Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
 33. Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
 34. Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego
 35. Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
 36. Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk
 37. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
 38. Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
 39. Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk
 40. Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk
 41. Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk
 42. Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk
 43. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk
 44. Instytut Hematologii i Transfuzjologii
 45. Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
 46. Instytut Historii Nauki imienia Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk
 47. Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk
 48. Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
 49. Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk
 50. Instytut Łączności
 51. Instytut Maszyn Matematycznych
 52. Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk
 53. Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk
 54. Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego
 55. Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera
 56. Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki
 57. Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk
 58. Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica
 59. Instytut Nawozów Sztucznych
 60. Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk
 61. Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk
 62. Instytut Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego Polskiej Akademii Nauk
 63. Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk
 64. Instytut Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka
 65. Instytut Przemysłu Organicznego
 66. Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
 67. Instytut Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher
 68. Instytut Spawalnictwa
 69. Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk
 70. Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk
 71. Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM
 72. Instytut Technologii Drewna
 73. Instytut Włókiennictwa
 74. Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego
 75. Instytut Żywności i Żywienia
 76. Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego
 77. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 78. Narodowe Centrum Badań Jądrowych
 79. Państwowa Szkoła Wyższa im. P.Jana Pawła II, Biała Podlaska
 80. Politechnika Białostocka
 81. Politechnika Częstochowska
 82. Politechnika Gdańska
 83. Politechnika Koszalińska
 84. Politechnika Krakowska
 85. Politechnika Lubelska
 86. Politechnika Łódzka
 87. Politechnika Poznańska
 88. Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 89. Politechnika Warszawska
 90. Politechnika Wrocławska
 91. Polskie Towarzystwo Heraldyczne
 92. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 93. Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS
 94. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 95. Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 96. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 97. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 98. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 99. Uniwersytet Gdański
 100. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 101. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 102. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 103. Uniwersytet Łódzki
 104. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 105. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 106. Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 107. Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 108. Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 109. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 110. Uniwersytet Morski w Gdyni
 111. Uniwersytet Opolski
 112. Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 113. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 114. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 115. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 116. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 117. Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 118. Uniwersytet Rzeszowski
 119. Uniwersytet Śląski w Katowicach
 120. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 121. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 122. Uniwersytet Wrocławski
 123. Uniwersytet Zielonogórski
 124. Warszawski Uniwersytet Medyczny
 125. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
 126. Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii
 127. Wojskowy Instytut Łączności im. Prof. Janusza Groszkowskiego
 128. Wydawnictwo DiG
 129. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 130. Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. Generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 131. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie