Instrukcja przygotowania i składania wniosku w konkursie SONATA 13 na projekty badawcze, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, przygotowana w oparciu o następujące dokumenty:

  • uchwałę Rady NCN nr 59/2017 z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie warunków konkursu SONATA 13 wraz z załącznikami,
  • właściwe ogłoszenie o konkursie.

UWAGA: przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z treścią wyżej wymienionych dokumentów. Należy także na bieżąco śledzić informacje zamieszczane na stronie NCN. Niniejsza instrukcja ma charakter informacyjny.

Formularze wniosków wraz ze szczegółowymi wytycznymi do ich sporządzania znajdują się w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania), dostępnym na stronie internetowej Ośrodka Przetwarzania Informacji (OPI), za pośrednictwem którego należy przygotować i złożyć wniosek.

I. INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE KONKURSU SONATA 13

II. INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA WNIOSKU W SYSTEMIE OSF

III. INSTRUKCJA ZAKŁADANIA KONTA W OSF