• wszystkie konkursy
 • OPUS
 • PRELUDIUM
 • SONATA
 • SONATA BIS
 • HARMONIA
 • MAESTRO
 • SYMFONIA
 • ETIUDA
 • FUGA
 • POLONEZ
 • SZYBKA ŚCIEŻKA COVID-19
 • MIĘDZYNARODOWE
 • wszystkie panele
 • HS
 • NZ
 • ST
M. Grzelczyk (drugi od prawej) wraz ze strażnikami rezerwatu w trakcie prac, fot. M. Grzelczyk
Sztuka naskalna rejonu Kondoa w Tanzanii a tradycyjne religie społeczności lokalnych
Tomasz Majkowski - zdjęcie portretowe
Polskie gry wideo? Kultury grania i branża gier w kontekście narodowym
Krystyna Gołembiowska - zdjęcie portretowe
Neurochemiczne podstawy przeciwdepresyjnych właściwości psychodelików...
Maciej Behnke - zdjęcie portretowe
Rola emocji w sporcie na przykładzie e-sportu
dr Monika Kujawska - zdjęcie portretowe
Wiedza lokalna na temat użycia roślin leczniczych i jadalnych w Ameryce Południowej
prof. dr hab. Jacek Jemielity - zdjęcie portretowe
Status metylacji końca 5' mRNA: w kierunku głębszego zrozumienia biologicznej roli oraz identyfikacji syntetycznych mimetyków
prof. Ewa Ziemann przy pracy
Wpływ krioterapii ogólnoustrojowej na wrażliwość na działanie insuliny u osób z nadwagą
dr hab. Michał Krawczyk - zdjęcie portretowe
Strach przed pandemią. Błędy w postrzeganiu i podejmowaniu ryzyka w czasach koronawirusa
dr Monika Gosecka przy pracy
Hydrożele w leczeniu ginekologicznym
dr hab. Łukasz Gruszczyński - zdjęcie portretowe
Kryzys multilateralnego systemu handlowego: postępująca dezintegracja czy naturalna ewolucja?
dr inż. Sebastian Wachowski - zdjęcie portretowe
Nowe materiały ceramiczne do budowy elektrod w ogniwach paliwowych
prof. Magdalena Rucka - zdjęcie portretowe
Badania rozwoju mikro- i makropęknięć w elementach betonowych z wykorzystaniem fal sprężystych
 prof. Wiesław I. Grudzecki - zdjęcie portretowe
Mechanizmy molekularne regulacji fotosyntetycznej funkcji antenowej roślin
 prof. Dominika Nowis - zdjęcie portretowe
Wpływ progenitorowych komórek erytropoezy na przebieg choroby nowotworowej
 dr hab. Anna G. Piotrowska - zdjęcie portretowe
Ponad stereotypami: wymiana kulturowa i wkład Romów w europejską przestrzeń publiczną
 mgr inż. Michał Bełcik - zdjęcie portretowe
Krajobraz dźwięku, czyli o komunikacji wśród płazów
dr hab. Błażej Błażejowski - zdjęcie portretowe
Życie w morzu późnojurajskim i na jego wybrzeżu
dr Michał Bogdziewicz - zdjęcie portretowe
Rola dynamiki zasobów w kształtowaniu produkcji nasion u roślin, u których występują lata nasienne
dr hab. Ewelina Knapska - zdjęcie portretowe
Strach ma wielkie oczy, czyli o tym, jak uczymy się bać przez obserwację
dr Michał Choiński - zdjęcie portretowe
Hiperbola w twórczości pisarzy amerykańskiego Południa
dr Łukasz Bola - zdjęcie portretowe
Kora wzrokowa u osób niewidomych od urodzenia
dr Paweł Gołyźniak przy pracy
Gemmy a propaganda w republice rzymskiej i za panowania cesarza Augusta
zdjęcie z projektu pana prof. Kazimierza Rzążewskiego
Zjawiska termiczne w zimnych gazach atomowych
zdjęcie z projektu pani Aleksandry Ziembińskiej-Buczyńskiej
Bakterie anammox pomogą w oczyszczaniu ścieków...
zdjęcie z projektu Piotra Weckwertha
W poszukiwaniu dowodów na istnienie ekstremalnych zjawisk glacjalnych w Europie
zdjęcie z projektu Michała Słowińskiego
Niebezpieczne skutki katastroficznych odlesień
zdjęcie z projektu Tomasza Ciesielskiego
Badanie procesów poznawczych związanych z doświadczeniem estetycznym w tańcu
zdjęcie z projektu dr Dagmara H. Werra
Obsydian – jak go pozyskiwano i do czego służył społecznościom neolitycznym na ziemiach polskich
zdjęcie z projektu dr inż. Katarzyna Komar
Badania procesu widzenia dwufotonowego jako pomoc w rozwoju diagnostyki chorób oczu
zdjęcie z projektu dr Katarzyna Grzelak
Jak radzą sobie najmniejsi – meiofauna Arktyki w obliczu zmian klimatycznych
zdjęcie z projektu dr Agnieszka Dauksza
Afekty w literaturze i sztuce modernizmu
zdjęcie z projektu dr hab. Antonina Mazur
Rola żelsoliny w rozwoju czerniaka
zdjęcie z projektu dr Halina Waś
Krok w stronę skuteczniejszej chemioterapii
zdjęcie z projektu dr inż. Magdaleny Zdanowicz
Mieszaniny głęboko eutektyczne jako nowe "zielone" plastyfikatory i rozpuszczalniki skrobi
zdjęcie z projektu dr hab. inż. Dawid Janas
Niezwykły świat nanomateriałów węglowych
zdjęcie z projektu mgr Marcin Brodecki
Ocena radiacyjnego narażenia soczewek oczu personelu medycznego
zdjęcie z projektu dr Leszek Pryszcz
Rola edycji RNA w rozwoju danio pręgowanego
zdjęcie z projektu dr hab. Andrzej Miśkiewicz
Czy wykształcenie muzyczne pomaga w rozpoznawaniu dźwięków środowiska naturalnego
zdjęcie z projektu dr Emilia Kłoda
Zapomniane dzieła Johanna Christopha Lischki
zdjęcie z projektu dr inż. Michał Malendowski
Bezpieczeństwo konstrukcji budynków podczas pożaru
zdjęcie z projektu dr hab. Monika Szczepaniak
Męskość militarna w literaturze i kulturze polskiej w kontekście Wielkiej Wojny
zdjęcie z projektu dr Paweł Karczmarek
Deskryptory lingwistyczne w rozpoznawaniu twarzy
zdjęcie z projektu dr hab. Mirosław Filiciak
Początki popkultury w Polsce z perspektywy transmedialnej
zdjęcie z projektu dr hab. Marcin Waligóra
Etyka badań z udziałem dzieci w biomedycynie
zdjęcie z projektu prof. dr hab. Daniel Makowiecki
Znaczenie koni w średniowiecznej Polsce
zdjęcie z projektu dr hab. Krzysztof Pyrć
Zrozumieć i pokonać wirus Zika
zdjęcie z projektu dr Paulina Romanowicz
„Homo ludens” w mieście średniowiecznym: archeologiczne świadectwa zabawy
zdjęcie z projektu mgr Rafał Warchulski
Modelowanie przemian fazowych i segregacji pierwiastków w żużlach hutniczych
zdjęcie z projektu dr hab. Adam Tofilski
Asymetria skrzydeł pszczoły miodnej jako wskaźnik czystości środowiska
zdjęcie z projektu dr inż. Monika Sterczyńska
Innowacyjne rozwiązania technologiczne w browarnictwie
zdjęcie z projektu dr hab. inż. Izabella Rajzer
Druk przestrzenny i elektroprzędzenie w służbie inżynierii tkankowej
zdjęcie z projektu prof. dr hab. inż. Ryszard Pałka
Silniki elektryczne nowej generacji: innowacja z tradycjami
zdjęcie z projektu dr inż. arch. Anna Kulig
Dawne techniki budowy sklepień na ratunek sztuce rekonstrukcji
zdjęcie z projektu prof. dr hab. Marian Paluch
Badania substancji leczniczych trudno rozpuszczalnych w wodzie
zdjęcie z projektu dr hab. Adam Kopciowski
Prasa żydowska na Lubelszczyźnie
zdjęcie z projektu prof. dr hab. Juliusz Gardawski
Niestabilność zatrudnienia w realiach polskich i niemieckich
zdjęcie z projektu dr hab. Barbara Bojko
Nowe rozwiązania analityczne w onkologii
zdjęcie z projektu dr hab. Marcin Drąg
Nienaturalne aminokwasy w badaniu aktywności enzymów proteolitycznych
zdjęcie z projektu mgr Michał Dąbrowski
Manipulacje na kwantowym stanie światła
zdjęcie z projektu dr Marion Bernadette Chatelain
Stres oksydacyjny spowodowany urbanizacją w populacji sikory bogatki
zdjęcie z projektu dr hab. Agnieszka Szumna
Rusztowania z peptydowych klocków
zdjęcie z projektu prof. dr Jonathan Gardiner Heddle
Dziwna geometria i klatki białkowe, czyli co łączy wirusy z grami RPG
zdjęcie z projektu dr Monika Wróbel
Lubię Cię i czuję się tak jak Ty
zdjęcie z projektu dr hab. Marcin Szwed
Umiejętność płynnego czytania a dysleksja i czytanie dotykowe
zdjęcie z projektu dr hab. Jakub Szlachetko
Badanie właściwości dwutlenku tytanu w poszukiwaniu odnawialnych źródeł energii
zdjęcie z projektu prof. Marc-Andre Selosse
ORCHIDOMICS, czyli zrozumieć storczyki
zdjęcie z projektu dr inż. Gabriela Wiosna-Sałyga
Badania materiałów elektroluminescencyjnych...
zdjęcie z projektu dr hab. Marcin Drąg
Fluorescencyjne markery do śledzenia proteaz
zdjęcie z projektu dr Katarzyna Kasperkiewicz
Znaczenie lektyny wiążącej mannan w młodzieńczym idiopatycznym zapaleniu stawów
zdjęcie z projektu mgr Emilia Hofman-Kamińska
Środowisko życia i dieta prażubra w późnym plejstocenie
zdjęcie z projektu prof. dr hab. inż. Henryk Jeleń
Skąd się bierze zapach brokuła i brukselki
zdjęcie z projektu dr Karolina Babuchowska
Rola wspólnej polityki rolnej w procesie unowocześniania polskiego rolnictwa na przykładzie produkcji mleka
zdjęcie z projektu Prof. dr hab. Piotr Bała
Heterogeniczne obliczenia równoległe i rozproszone w Javie
zdjęcie z projektu prof. Janusz Czebreszuk
Późny neolit i wczesna epoka brązu na obszarach południowo-zachodnio-bałtyckich
zdjęcie z projektu prof. dr hab. Dorota Żołądź-Strzelczyk
Zabawki dziecięce na ziemiach polskich do końca XIX wieku
zdjęcie z projektu dr inż. Maciej Zawadzki
Termoregulowane wodne układy dwufazowe cieczy jonowych
zdjęcie z projektu dr hab. Marta Szulkin, prof. UW
O ewolucji i ekologii w mieście
zdjęcie z projektu dr Paweł Rutkowski
Ikoniczność w gramatyce i leksyce polskiego języka migowego
zdjęcie z projektu prof. dr hab. Grzegorz Pietrzyński
Jak zmierzyć Wszechświat z dokładnością do 1%?
zdjęcie z projektu dr Piotr Nowak
Geometria dużej skali
zdjęcie z projektu prof. dr hab. Magda Konarska
Oddziaływania U6 snRNA w centrum katalitycznym spliceosomu
zdjęcie z projektu dr Katarzyna Jednoróg
Dekodowanie dysleksji - organizacja funkcjonalna kojarzenia litery z głoską u dzieci z grupy ryzyka dysleksji rozwojowej
zdjęcie z projektu prof. dr hab. Michał Horodecki
Kwantowo-informatyczne podejście do wybranych aspektów podstaw fizyki
zdjęcie z projektu prof. dr hab. Agnieszka Chacińska
Powiązanie syntezy i transportu białek kierowanych do mitochondriów
zdjęcie z projektu mgr Adam Żurek
Herby polskie w "Kronice Soboru w Konstancji" Ulricha von Richentala
zdjęcie z projektu dr hab. n. med. Ewa Zuba-Surma
Optymalizacja złożonych biokompatybilnych rusztowań opartych o grafen...
zdjęcie z projektu dr hab. Dorota Pawlak
Materiały plazmoniczne nowej generacji
zdjęcie z projektu dr hab. Anna Zalewska
Archeologiczne przywracanie pamięci o Wielkiej Wojnie
zdjęcie z projektu mgr inż. Demis Pandelidis
Modelowanie procesów wymiany ciepła i masy w wymienniku z M-obiegiem...
zdjęcie z projektu dr Michał Wojenka
Wykorzystanie i funkcja jaskiń południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej w średniowieczu
zdjęcie z projektu dr hab. Tomasz Sulej
Początki ssaków w zapisie kopalnym z nowych stanowisk paleontologicznych
zdjęcie z projektu mgr Radosław Chrapkiewicz
Badanie przestrzennych właściwości światła kwantowego przy użyciu kamery ze wzmacniaczem obrazu
zdjęcie z projektu dr Michał Drahus
Naturalny czas życia komet w Układzie Słonecznym
zdjęcie z projektu dr Kamil Bartoń
Modelowanie przestrzennej dynamiki populacji dużego drapieżnika w obliczu...
zdjęcie z projektu mgr Edyta Osika
Dynamika przejść spinowo-dolinowych w kropkach kwantowych...
zdjęcie z projektu dr Karolina Mroziewicz
Icones regum: Ilustrowane poczty władców w narracjach narodowych Polski, Czech i Węgier
zdjęcie z projektu mgr Magdalena Grenda-Kurmanow
Ochrona zabytków a etnobotanika
zdjęcie z projektu dr inż. Marcin Pietras
Okratek australijski, maślak daglezjowy oraz borowik wysmukły jako organizmy modelowe...
zdjęcie z projektu dr hab. inż. Beata Dubiel
Ustalenie wpływu pierwiastków stopowych na niestabilność mikrostruktury...
zdjęcie z projektu mgr Maria J. Gołąb
Wpływ manipulacji siedliskiem na zachowania rozrodcze ważek rzecznych
zdjęcie z projektu mgr inż. Anna Kubicka
Zastosowanie metody cosine quantogram do analizy metrologicznej kompleksu Machu Picchu
zdjęcie z projektu dr Anna Marusiak
Wpływ zwiększonej ekspresji kinazy MLK4 na rozwój raka piersi
zdjęcie z projektu dr Katarzyna Samson
Psychologiczne mechanizmy zaufania w warunkach nierówności
zdjęcie z projektu mgr Natalia Małek
Znaczenie interakcji układu endokanabinoidowego...
zdjęcie z projektu dr Magdalena Piotrowska
Okno w głąb czasu. Studnia i jej znaczenie w przestrzeni osadniczej...
zdjęcie z projektu mgr Krzysztof Zawierucha
Niesporczaki, czyli wodne misie Arktyki
zdjęcie z projektu dr hab. Nuria Selva Fernandez
Ekologia konfliktu w relacji człowiek-dzikie zwierzęta
zdjęcie z projektu dr Adam Flakus
Różnorodność, specyficzność żywicielska i trendy ewolucyjne grzybów naporostowych w tropikalnych Andach
zdjęcie z projektu dr Marta Kania
Perspektywy awatara. O filozoficznych i estetycznych możliwościach gier komputerowych
zdjęcie z projektu mgr Jan Ostrowski
Funkcja masy w niejednorodnych modelach kosmologicznych
zdjęcie z projektu dr inż. Robert Mysłajek
Wpływ osobniczej selekcji siedlisk podczas kolonizacji nowych obszarów na strukturę genetyczną populacji
zdjęcie z projektu dr hab. Ryszard Nowicki
Rola katowickiej Zbiornicy Księgozbiorów Zabezpieczonych w powojennej ochronie zbiorów bibliotecznych w Polsce
zdjęcie z projektu dr inż. Robert Popek
Poznanie znaczenia drzew i krzewów w fitoremediacji pyłu zawieszonego z powietrza w terenach zurbanizowanych
zdjęcie z projektu dr Witold Szczuciński
Skutki impaktu meteorytowego w nieskonsolidowane osady – przykład deszczu meteorytów żelaznych "Morasko"
zdjęcie z projektu mgr Marcel Falkiewicz
Neurobiologiczne i poznawcze korelaty kłamstwa w kontekście społecznym
zdjęcie z projektu dr inż. Paweł Hottowy
Elektryczna stymulacja siatkówki oka z rozdzielczością pojedynczych komórek zwojowych...
zdjęcie z projektu dr Agnieszka Ludwig-Gałęzowska
Poszukiwanie wariantów genetycznych związanych z narastaniem masy ciała w ciąży...
zdjęcie z projektu prof. dr hab. Igor Soszyński
Poszukiwanie i analiza gwiazdowych układów podwójnych w projekcie OGLE
zdjęcie z projektu dr Marek Binder
Zastosowanie EEG do diagnozy świadomości u pacjentów po ciężkich urazach mózgu
zdjęcie z projektu dr inż. Filip Idzikowski
Oszczędzanie energii w sieciach szkieletowych...
zdjęcie z projektu mgr inż. Oskar Bojko
Zasoby węgla organicznego w glebach Sudetów – zróżnicowanie przestrzenne i prognozowane zmiany
zdjęcie z projektu dr inż. Witold Rohm
Na styku nawigacji satelitarnej i meteorologii – rozwój numerycznego prognozowanie pogody
zdjęcie z projektu prof. dr hab. Marek Figlerowicz
Dynastia i społeczeństwo państwa Piastów w świetle zintegrowanych badań historycznych, antropologicznych ...
zdjęcie z projektu dr hab. Marcin Nowotny
Multidyscyplinarne kompleksowe badania degradacji i kontroli jakości mitochondrialnego RNA
zdjęcie z projektu dr hab. Joanna Cichy
Rola antybakteryjnego białka chemeryny w patofizjologii naskórka
zdjęcie z projektu prof. Dorota Gryko
Witamina B12 jako transporterprzeciwbakteryjnych modyfikowanych oligonukleotydów
zdjęcie z projektu prof. dr hab. inż. Małgorzata Kujawińska
HoloTrue3D – krok w kierunku holograficznego video
zdjęcie z projektu dr inż. Marcin Korytkowski
Innowacyjne metody wyszukiwania i indeksowania danych multimedialnych z wykorzystaniem technik inteligencji ...
zdjęcie z projektu dr Małgorzata Walczak
Zastosowanie nowoczesnych metod fizyko-chemicznych oraz cyfrowej analizy obrazu w konserwacji witrażowych szkieł ...
zdjęcie z projektu dr Anastasiia Stupko-Lubczyńska
Sceny ofiarne w Kaplicach Kultu Królewskiego Świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari
zdjęcie z projektu prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn
Korelacja pomiędzy kontrolą replikacji chromosomu Escherichia coli a stanem fizjologicznym komórek bakterii
zdjęcie z projektu dr Robert Czajkowski
Ekologiczne znaczenie obecności litycznych bakteriofagów w procesie rozwoju czarnej nóżki i mokrej zgnilizny ...
zdjęcie z projektu dr inż. Adam Świtoński
Diagnoza wybranych nieprawidłowości chodu na podstawie wielomodalnej analizy ruchu
zdjęcie z projektu prof. dr hab. Robert Hasterok
Brachypodium – małe trawy, duże nadzieje
zdjęcie z projektu mgr Łukasz Banaszek
Lasy przodków. Badania nad przeszłymi krajobrazami okolic Polanowa z wykorzystaniem nieinwazyjnych metod ...
zdjęcie z projektu dr hab. Barbara Przybyszewska-Jarmińska<br>prof. dr hab. Alina Żórawska-Witkowska
Migracje muzyki we wczesnej nowożytności. Spotkanie Wschodu, Zachodu i Południa Europy
zdjęcie z projektu dr Dariusz Wilk
Procesy fizykochemiczne oraz możliwości identyfikacyjne materiałów relewantnych dla ekspertyzy sądowej w badaniach ...
zdjęcie z projektu dr Jarosław Źrałka
W poszukiwaniu śladów pierwszych Majów w Nakum
zdjęcie z projektu dr Andrzej Konrad Piotrowski
Poszukiwania i badania kopalnych osadów tsunami na polskim wybrzeżu Bałtyku
zdjęcie z projektu dr hab. Łukasz Wyrzykowski
Astrometria zjawisk mikrosoczewkowania grawitacyjnego w satelitarnej misji Gaia - nowe okno badań ciemnej materii ...
zdjęcie z projektu dr Katarzyna Korzeniewska
„Gdyby nie ci Polacy...“ Polska i Polacy w wizjach dziejów Litwy (1960-2009)
zdjęcie z projektu prof. dr hab. Józef Dulak
Inne spojrzenie na dystrofię mięśniową
zdjęcie z projektu mgr Magdalena Pacwa-Płociniczak
Monitorowanie struktury zespołów mikroorganizmów w glebach zanieczyszczonych związkami ...
zdjęcie z projektu prof. dr hab. czł. koresp. PAN Krzysztof Narkiewicz
Nadciśnienie tętnicze a zaburzenia krążenia mózgowego: znaczenie aktywności połączeń ...
zdjęcie z projektu dr Ilona Laskowska
Analiza mechanizmu odpowiedzialnego za zmiany sprawności sensomotorycznej u osób z chorobą Parkinsona i określenie ...
zdjęcie z projektu dr Marta Songin-Mokrzan
Specjalna Strefa Ekonomiczna jako przestrzeń realizacji „neoliberalnego imaginarium“
zdjęcie z projektu dr inż. Krzysztof Andrzej Argasiński
Matematyka między ekologią a ewolucją. Mechanistyczne metody modelowania dynamiki populacji i selekcji naturalnej ...
zdjęcie z projektu prof. dr hab. n. med. Barbara Przewłocka
Aktywacja mechanizmów probólowych w endogennych systemach opioidowych jako ważny element rozwoju bólu ...
zdjęcie z projektu dr hab. prof. UAM Rafał Koliński
Historia osadnicza irackiego Kurdystanu. Równina Aqreh-Bardarasz
zdjęcie z projektu mgr inż. Agnieszka Kwiek
Nowa koncepcja sterowania samolotem wysoko-manewrowym
zdjęcie z projektu dr inż. Ireneusz Szcześniak
Definiowana programowo integracja elastycznych sieci optycznych i kognitywnych ...
zdjęcie z projektu dr Dawid Moroń
Wpływ zanieczyszczenia środowiska metalami ciężkimi na proces zapylania roślin kwiatowych przez owady
zdjęcie z projektu mgr Agnieszka Skałecka
Rola kinazy mTOR w regulacji rozwoju neuronu
zdjęcie z projektu mgr Dorota Kinga Woroniecka-Krzyżanowska
Trudne związki między miejscem a tożsamością w sytuacji długotrwałego uchodźstwa. Przypadek obozu ...
zdjęcie z projektu prof. dr hab. Jacek Oleksyn
Geograficzne trendy zmienności cech funkcjonalnych sosny zwyczajnej w Europie w kontekście zmian klimatycznych ...
zdjęcie z projektu dr Martyna Nowacka
Kod rozpoznania RNA w oddziaływaniach RNA-domena białkowa RRM
zdjęcie z projektu mgr Jarosław Piskorz
Porfirazyny posiadające skondensowany pierścień diazepinowy: synteza, właściwości fizykochemiczne ...
zdjęcie z projektu dr Marta Woźniak
Bliskowschodni chrześcijanie – opis i analiza wybranych wspólnot w Europie
zdjęcie z projektu prof. dr hab. Grzegorz Racki
Głębokomorskie środowiska dewonu jako klucz do zrozumienia globalnych perturbacji ekosystemowych
zdjęcie z projektu mgr inż. Agnieszka Dziurda
Badanie powabnych rozpadów mezonów pięknych
zdjęcie z projektu lek. Krzysztof A. Tomaszewski
Patogeneza choroby degeneracyjnej szyjnych dysków międzykręgowych
zdjęcie z projektu mgr Aleksandra Markiewicz
Analiza markerów związanych z inwazją i przerzutowaniem u chorych na raka piersi
zdjęcie z projektu dr inż. Anna Wojakowska
Techniki spektrometrii mas w badaniach analitycznych nad guzem raka tarczycy
zdjęcie z projektu dr hab. Almut Bues
Zaślubiny kultur: wymiany królowych a europejskie tożsamości (1500-1800)
zdjęcie z projektu dr Joanna Maria Bocheńska
"Jak uczynić głos słyszalnym?" Ciągłość i przemiany kurdyjskiej kultury i rzeczywistości społecznej ...
zdjęcie z projektu dr hab. Marzenna Małgorzata Czerniak-Drożdżowicz
Świątynia w sanskryckiej literaturze kanonicznej tradycji pańćaratry i w praktyce południowoindyjskiego wisznuizmu
zdjęcie z projektu mgr inż. Jacek Paziewski
Badania nad nowymi algorytmami i opracowanie metodyki wykorzystania obserwacji z europejskich systemów ...
zdjęcie z projektu prof. dr hab. Zbigniew Majka
Eksperymentalne poszukiwanie jąder super i hiper ciężkich
zdjęcie z projektu dr Justyna Olko-Bajer
Dialog z Europą, dialog z przeszłością. Wyzwania i strategie adaptacyjne nowohiszpańskiej arystokracji tubylczej ...
zdjęcie z projektu mgr Martyna Krzykawska
Biomarkery skuteczności terapii fotodynamicznej nowotworów płuca
zdjęcie z projektu prof. dr hab. Andrzej Michał Oleś
Nowe fazy kwantowe z uporządkowaniem złożonym lub nieporządkiem oraz przejścia fazowe w układach silnie skorelowanych ...
zdjęcie z projektu dr inż. Marcin Matusiak
Pseudoprzerwa w nadprzewodnikach żelazowych
zdjęcie z projektu mgr Małgorzata Prusak
Aspekty teologiczne, etyczne i prawne sprzeciwu sumienia farmaceutów
zdjęcie z projektu prof. dr hab. Andrzej Zdziarski
Udział Polski w misji INTEGRAL (International Gamma Ray Astrophysics Laboratory). V
zdjęcie z projektu dr Iwona Ciechomska
Rola autofagii w regulacji oporności nowotworowych komórek macierzystych glejaków na chemioterapię
zdjęcie z projektu dr hab. Zuzanna Drulis-Kawa
Otrzymanie rekombinowanej depolimerazy egzopolisacharydu (EPS) kodowanej przez fagi Pseudomonas ...
zdjęcie z projektu mgr Piotr Sybilski
Precyzyjne pomiary rotacji i orbitalnego momentu pędu w układach podwójnych gwiazd, jako test modeli powstawania ...
zdjęcie z projektu dr hab. Marcin Waligóra
Zasady prowadzenia biomedycznych badań naukowych z udziałem człowieka
zdjęcie z projektu dr Magdalena Muszyńska
Wpływ wodopochodnych czynników chorobotwórczych we wczesnym dzieciństwie na umieralność w starszych ...
zdjęcie z projektu kpt. dr inż. Przemysław Wachulak
Mikroskopia w zakresie skrajnego nadfioletu oraz miękkiego promieniowania rentgenowskiego
zdjęcie z projektu mgr Anna Orzechowska-Barcz
Znaczenie studiów nad zwierzętami dla badań nad kulturą w Polsce
zdjęcie z projektu prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik
Przenośny system e-nos do określania pochodzenia surowcowego destylatów rolniczych
zdjęcie z projektu prof. dr hab. Aleksander Bilewicz
Nanozeolity jako nośniki radionuklidów radu w celowanej terapii
zdjęcie z projektu prof. dr hab. Stanisław Mrówczyński
Nierównowagowa plazma kwarkowo-gluonowa
zdjęcie z projektu dr Andrzej Kułak
Badania globalnej aktywności elektrycznej atmosfery w oparciu o międzykontynentalne obserwacje pól EM ...
zdjęcie z projektu dr Katarzyna Aleksandra Kisiel-Sajewicz
Wpływ mentalnego i komputerowo-wspomaganego treningu ruchów sięgania i chwytania na procesy sterowania ...
zdjęcie z projektu mgr Mateusz Wierzbicki
Nanocząstki diamentu i grafitu jako czynniki przeciwnowotworowe – charakterystyka antyżywieniowego ...
zdjęcie z projektu dr inż. Joanna Pietrasik
Wpływ geometrii cząstek na wydajność etapu inicjowania polimeryzacji ATRP inicjowanej z powierzchni
zdjęcie z projektu dr n. med. Joanna Szczepanek
Mikromacierzowe profilowanie genomu i transkryptomu w dziecięcej ostrej białaczce mieloblastycznej w poszukiwaniu genów ...
zdjęcie z projektu dr inż. Roman Major
Samodostosowujące się, biomimetyczne podłoża porowate w aspekcie hamowania aktywacji układu krzepnięcia
zdjęcie z projektu dr inż. Jolanta Opiela
Mezenchymalne komórki macierzyste świni, ich charakterystyka oraz wykorzystanie w pozaustrojowym ...
zdjęcie z projektu prof. Jerzy Duszyński
Nowatorskie badania ilościowe w komórce in vivo: pomiary mobilności białek i oddziaływania białek z takimi strukturami ...
zdjęcie z projektu prof. dr hab. Maria Bryszewska
Mechanizmy oddziaływań pomiędzy dendrymerami a białkami
zdjęcie z projektu mgr inż. Kun Zheng
Alternatywne technologie energetyczne: SOFC
zdjęcie z projektu dr Magdalena Stobińska
Makroskopowe kwantowe stany światła: teoretyczne i eksperymentalne badanie ich własności
zdjęcie z projektu dr Paweł Dąbrowski
Badanie własności elektronowych układów grafenowych umieszczonych na podłożach charakteryzujących się przerwą ...
zdjęcie z projektu dr Szymon Wichary
Psychologiczne i biologiczne źródła różnic indywidualnych w unikaniu ryzyka
zdjęcie z projektu mgr Zofia Brzozowska
Sophia – upersonifikowana Mądrość Boża. Dzieje wyobrażeń w kręgu kul­tury bizantyńsko-słowiańskiej
zdjęcie z projektu dr Marta Osypińska
Epigoni tradycji lewaluaskich w Środkowej Dolinie Nilu. Najpóźniejsze osadnictwo środkowo paleolityczne w Basenie Affad
zdjęcie z projektu prof. dr hab. Józef Spałek
Fundamentalne własności układów silnie skorelowanych: niekonwencjonalne nadprzewodnictwo, kwantowe ...
zdjęcie z projektu dr hab. Hubert van den Berg
Wymiana kulturowa w czasach światowego konfliktu. Walczący, neutralni i skolonizowani (CEGC)
zdjęcie z projektu dr Agnieszka Grzelak
Standard ochrony danych osobowych w obszarze współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych w Unii Europejskiej
zdjęcie z projektu dr hab. Tomasz Niedzielski
System wspierający porównywanie prognoz hydrologicznych
zdjęcie z projektu mgr Agnieszka Rydlewska
Psychologiczne i kliniczne uwarunkowania niestosowania się do zaleceń lekarskich u chorych z niewydolnością serca ...
zdjęcie z projektu mgr Ewelina Kijak
Mechanizmy regulacji cyklu okołodobowego w układzie wzrokowym muszki owocowej
zdjęcie z projektu mgr inż. Szymon Śniegula
Zależności między cechami historii życiowych i cechami behawioralnymi u gatunku o złożonym cyklu rozwojowym ...
zdjęcie z projektu dr Izabela Krejtz
Trening ukierunkowania uwagi a zaburzenia depresyjne
zdjęcie z projektu prof. dr hab. Piotr Dyczek
Albańsko-polskie badania archeologiczne w stolicy Ilirii – Szkodrze
zdjęcie z projektu dr Miłosz Giersz
Pochodzenie, status społeczny i tradycje grzebalne elit prekolumbijskiej kultury Huari na północnym wybrzeżu Peru
zdjęcie z projektu dr Grzegorz Zuzel
Badania polskich fizyków rzucają nowe światło na niezwykle rzadki rozpad jądrowy